Αποφάσεις 21ης/2008 (2-6-2008) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (234-244)


                                          ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (234-244)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
234/2008_ΔΕ Έγκριση γεωτεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ». 
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
235/2008_ΔΕ1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ». 
236/2008_ΔΕ 2. Επί του πρακτικού της επιτροπής εισήγησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ».
237/2008_ΔΕ3. Ανάθεση φύλαξης και ρύθμισης λειτουργίας των χώρων στάθμευσης του Νέδοντα.
238/2008_ΔΕ4. Ανάθεση εργασιών μηχανοργάνωσης κοιμητηρίων Δήμου Καλαμάτας.
239/2008_ΔΕ5. Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση πολιτών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.
240/2008_ΔΕ6. Ανάθεση συντήρησης σαλονιού κληρονομιάς Σάλμα.
241/2008_ΔΕ7. Ανάθεση επισκευής καθισμάτων εργασίας.
242/2008_ΔΕ8. Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης.
243/2008_ΔΕ9. Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας - Άσκηση ένδικων μέσων.
244/2008_ΔΕ10.    Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση