Δωρεά μηχανήματος για το πλύσιμο πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων

Ένα καινούργιο πλυντήριο πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, κατασκευής εργοστασίου Ros Roca και τύπου CC 2020, που θα συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη καθαριότητα, δωρίζει στο Δήμο Καλαμάτας η εταιρεία Α. Καούσης ΑΕ. Σε γράμμα του, ο Ιωάννης Καούσης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, τονίζει πως η δωρεά πραγματοποιείται «εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας το έργο καθαριότητας που προσφέρετε στους δημότες του Δήμου Καλαμάτας, την προσπάθειά σας να βελτιστοποιήσετε το έργο ανακύκλωσης απορριμμάτων, τις φιλικές περιβαλλοντικές επεμβάσεις σας στον ιστό της πόλης, το όραμά σας για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021, καθώς και την μακροχρόνια εύρυθμη συνεργασία μας στον τομέα της καθαριότητας».

citycat_Medium.jpg

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση