Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάρτιο 2016.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2016.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση