Νέα έργα ύψους 844.000 ευρώ

Η Δημοτική Αρχή διαμορφώνει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Πέμπτη 25/10) για νέα έργα, με χρηματοδότηση που θα προκύψει από τις εκπτώσεις σε δημοπρασίες άλλων παρεμβάσεων, εκτιμώμενου ύψους 844.000 ευρώ. Τα καινούργια έργα προσδιορίζονται ως εξής:

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, ύψους 400.000 ευρώ
Αντικατάσταση τάπητα στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» και στα γήπεδα 5x5 που βρίσκονται στο αλσύλλιο Βέργας και στο σχολικό συγκρότημα των Γιαννιτσανίκων, ύψους 202.000 €
Έργα επέκτασης δημοτικού φωτισμού, ύψους 82.000 €
Ένα γήπεδο μπάσκετ στο Φραγκοπήγαδο, βελτίωση των δρόμων της Σπερχογείας, πεζοδρόμια στη Μικρή Μαντίνεια στο έργο προστασίας της ακτής, συνέχιση κατασκευής πεζοδρομίων στη Βέργα, επέκταση των επιφανειών που είναι διαστρωμένες με κυβόλιθους στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, βελτίωση του κεντρικού ποδηλατόδρομου Καλαμάτας και αναβάθμιση των κτηρίων του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού όπου στεγάζονται φορείς της πόλης, συνολικού ύψους 150.000 ευρώ
Ενίσχυση του κωδικού του Δημοτικού Προϋπολογισμού για την Πολιτική Προστασία.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση