Και η Δημοτική Αστυνομία

Όπως προβλέπει ο Νόμος 4483/2017, που ψηφίσθηκε πρόσφατα, και η Δημοτική Αστυνομία, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τα ζώα συντροφιάς. Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα διατίθενται για τη βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου ζώων και, γενικά, για την αντιμετώπιση δαπανών για την υποστήριξη των ζώων συντροφιάς.

Πρόστιμα επιβάλλονται για την έλλειψη φροντίδας, έλλειψη ιατρικής παρακολούθησης, κακοποίηση, είσοδο σε χώρους που απαγορεύεται (π.χ. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων) κ.λπ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση