Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2019

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΠΨΜΩΕΕ-7Σ2 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας του μηνός Ιανουαρίου 2019.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση