Αποφάσεις 5ης/2010 (12-2-2010) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (041-062)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5ης/2010

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010, 08:00 μ.μ.

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη.

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-

 

Διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

041/2010_ΔΣ

1.

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη μνήμη των Ελλήνων, που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944.

042/2010_ΔΣ

2.

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη 2η Ημερίδα Υγείας Μεσσηνίας.

043/2010_ΔΣ

3.

Παραχώρηση της φροντίδας της πλατείας Μαυρομιχάλη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνης.

044/2010_ΔΣ

4.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων τμημάτων των οδών:

Ι. Δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ. (291α-291β), (271α-271β) & (271α- 291β - 292β)

ΙΙ. Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ. (68 - 53), (69 - 56) & (1344 - 630)

ΙΙΙ. Κορώνης μεταξύ των Ο.Τ. (53 - 54)  

IV. Παπανικολή μεταξύ των Ο.Τ. (51 - 54) & (50 - 53)

  1. V.Δημοτική οδός μεταξύ των Ο.Τ. (46 -68)».

045/2010_ΔΣ

5.

Έγκριση παράτασης συμβάσεων προμηθειών.

046/2010_ΔΣ

6.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων».

047/2010_ΔΣ

7.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας».

048/2010_ΔΣ

8.

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σταδίου και 23ης Μαρτίου».

049/2010_ΔΣ

9.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2010, Δήμου Καλαμάτας.

050/2010_ΔΣ

10.

Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας.

051/2010_ΔΣ

11.

Επιστροφή ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

052/2010_ΔΣ

12.

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

053/2010_ΔΣ

13.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2010, της επιχείρησης.

054/2010_ΔΣ

14.

Έγκριση Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα του Κοινωνικού Φορέα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2009.

055/2010_ΔΣ

15.

Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009.

056/2010_ΔΣ

16.

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας.

057/2010_ΔΣ

17.

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Καλαμάτας.

058/2010_ΔΣ

18.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή   πλοίων.

059/2010_ΔΣ

19.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20 ¨Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και θαλάσσια μέσα αναψυχής¨.

060/2010_ΔΣ

20.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στην Επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλάζ.

061/2010_ΔΣ

21.

Επί αιτημάτων Συλλόγων – Σωματείων – Φορέων για ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους.

062/2010_ΔΣ

22.

Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση