Αποφάσεις 23ης/2010 (19-7-2010) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (187-194)

                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (187-194)

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

187/2010_ΔΕ

 

Αποδοχή δωρεάς μιας δεξαμενής 100 m3 από τον κ. Αθανάσιο Αναγνωσταρά.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

188/2010_ΔΕ

1.

Αποδοχή δωρεάς ενός πίνακα του Αλέκου Κοντόπουλου από την οικογένεια Κληρόπουλου.

189/2010_ΔΕ

2.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

190/2010_ΔΕ

3.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ».

191/2010_ΔΕ

4.

Άσκηση ή μη ένστασης κατά των υπ’ αριθ. Μ 377/2010 και Μ 382/2010 πράξεων του ΙΚΑ Καλαμάτας.

192/2010_ΔΕ

5.

Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 230/συν22/15-3-2010 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Καλαμάτας.

193/2010_ΔΕ

6.

Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας – Άσκηση ένδικων μέσων.

194/2010_ΔΕ

7.

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση