Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το ΔΣ της Διοκλής ΑΕ

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, συγκαλείται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοκλής Α.Ε., στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικήσεως στο Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.

Κυρίαρχο θέμα είναι η έγκριση προϋπολογισμού και υπηρεσιακού σχεδίου δράσης της Διοκλής Α.Ε., οικονομικού έτους 2014. Ο προϋπολογισμός του 2014 ανέρχεται σε 903.338,02 ευρώ.

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

1. Ενημέρωση Προέδρου προς το Δ.Σ.

2. Έγκριση προϋπολογισμού και υπηρεσιακού σχεδίου δράσης της Διοκλής Α.Ε., οικονομικού έτους 2014.

3. Επί αιτημάτων μισθωτών, πολιτών, συλλόγων κ.λπ.

4. Επικύρωση των πρακτικών της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της μονάδος Νο 57 του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου και έγκριση του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

5. Έγκριση σύμβασης με ανάδοχο για τη στεγάνωση της οροφής του κτιρίου διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ. άνωθεν του Δημοτικού Παντοπωλείου.

6. Έγκριση δαπανών για το χρονικό διάστημα από 1/10/13 έως 30/11/13.

7. Σχετικά με τον καθαρισμό α) των γραφειακών χώρων της εταιρείας και β) του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση