Βιολογικός καθαρισμός: προχωρούν με καλούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης

Προχωρούν με καλούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας. Όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί, θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας, με προφανείς τις ωφέλειες για το φυσικό περιβάλλον στην ξηρά και τη θάλασσα, για τους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και για τον άνθρωπο. Επίσης, θα αυξηθεί η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων από 80.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 120.000 ισοδύναμους κατοίκους.

Ήδη στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού έχουν ολοκληρωθεί νέα κτήρια που θα στεγάσουν τον καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ οι εργασίες κατασκευής άλλων υπομονάδων βρίσκονται σε εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη όλων των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του γεωτεμαχίου όπου λειτουργεί αυτή η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα, το οικόπεδο βρίσκεται 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας).

Το έργο έχει ενταχθεί, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΥΑΚ για χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 4.265.000 € πλέον ΦΠΑ. Η ΔΕΥΑΚ συμμετέχει – βάσει της συμβάσεως - με το ποσό των 413.518,64 €, το οποίο προέρχεται από ίδιους πόρους, για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ.

Η σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας «Μεσόγειος Α.Ε.». υπεγράφη στις 9.7.2013 και είναι ύψους 4.179.700 € πλέον Φ.Π.Α. Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ανερχόταν σε 12 μήνες, περίοδος που παρατάθηκε λόγω ειδικών συνθηκών μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2014. Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 19.11.2012 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, η δε οριστική μελέτη του ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι νέες εγκαταστάσεις και οι παλιές, οι οποίες συντηρούνται σε ευρεία έκταση (ορισμένες ριζικά) και αναβαθμίζονται, έχει ως εξής:

Α) Νέα μονάδα, κοντά στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, για την υποδοχή των βοθρολυμάτων

ktirio-upodoxis-vothrolumatwn

Β) Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης: αποκατάσταση δομικών ελαττωμάτων λόγω φθοράς και καινούργιος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

deksameni-prwtovathmias-kathizisis1

Γ) Κτήριο χονδροεσχάρωσης: επισκευή κτηρίου, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και νέος αγωγός που θα το συνδέει με το κτήριο λεπτοεσχάρωσης

neos-agwgos-apo-xondroesxarwsi

Δ) Καινούργιο κτήριο λεπτοεσχάρωσης, διαδικασίας που θα συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων

neo-ktirio-leptoesxarwsis

Ε) Νέα μονάδα εξάμμωσης και απολίπανσης

nea-monada-eksammwsis-kai-apolimansis

Στ) Επισκευή δομικών μερών και αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις 5 δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης

deksameni-deuterovathmias-anavathmisi

Ζ) Νέο κτήριο προπάχυνσης ιλύος, με καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

neo-ktirio-propaxunsis-iluos

propaxunsi-mixanimata1

propaxunsi-mixanimata2

Η) Κτήριο αφυδάτωσης ιλύος: εκ βάθρων ανακαίνιση, στατική ενίσχυση και εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

ktirio-afudatwsis-iluos-episkevi

Θ) Κτήριο φυσητήρων: νέο κτήριο με καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων 3 φυσητήρες

ktirio-fusitirwn-kainourgio

ktirio-fusitirwn-kainourgia-mixanimata

Ι) Δεξαμενή αερόβιας χώνευσης ιλύος: στη δεξαμενή εγκαταστάθηκε νέο σύστημα αερισμού, που περιλαμβάνει 1.764 διαχύτες ελαστικής μεμβράνης μεσαίας φυσαλίδας.

deksameni-aerovias-zumwsis-iluos-neos-eksoplismos

Ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με την επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του συστήματος αυτοματισμού και την περιορισμένη συντήρηση των σιδηροκατασκευών λοιπών μονάδων (εσχαρωτά δάπεδα, λαμαρίνες, καπάκια, μεταλλικές κλίμακες και κιγκλιδώματα), την οποία θα καλύψει με ίδιους πόρους η ΔΕΥΑΚ.

Σημειώνεται πως ήδη η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού ελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω υπολογιστή.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση