Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή στις 13 Αυγούστου 2014

Συνήλθε σήμερα, στην υπ’ αριθμ. 35/2014 συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος, δηλαδή επί των πρακτικών της επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού στη μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση και προμήθεια συστήματος προβολής ήχου και εικόνας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου». 
Η Επιτροπή ενέκρινε την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του Δημητρίου Οικονόμου, ο οποίος κατέθεσε προσφορά ύψους 18.696,00 ευρώ με το ΦΠΑ, επί προϋπολογισμού μελέτης 19.293,78 ευρώ με το ΦΠΑ.
 
episkeves dimotikou symvouliou episkeves dimotikou symvouliou 1
 
Τα συστήματα αυτά θα συμπληρώσουν την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, για την οποία οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
 
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση