Αποκεντρωμένη Διοίκηση: απολύτως νόμιμη η απόφαση κατεδάφισης των αυθαίρετων παραπηγμάτων αθιγγάνων

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου «είναι απολύτως σύννομη, εναρμονιζόμενη πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου μάλιστα ότι τα κατεδαφιστέα παραπήγματα έχουν κριθεί τελεσιδίκως αυθαίρετα». Τούτο αναφέρει, μεταξύ άλλων, σχετικά με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Γεωργίου Διδασκάλου για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων παραπηγμάτων που αθίγγανοι έχουν ανεγείρει στην Αγία Τριάδα, ο Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε έγγραφό του προς το Συνήγορο του Πολίτη και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί απάντηση σε έγγραφα των δύο φορέων και σε αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας: «Όσον αφορά τις αιτιάσεις σας περί μέριμνας της Πολιτείας για τη μετεγκατάσταση των ρομά, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 443 / 2014 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας εμμένει σε προγενέστερη απόφασή του σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου της περιοχής «Μπιρμπίτα» κι έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων».

Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορείτε να δείτε εδώ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση