Νόμιμες αποφάσεις (2 Ιανουαρίου 2015)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης τρεις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, τρεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και μία του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, ως εξής:

1. Η 604/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014

2. Η 582/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφορικά με την έγκριση τρίτου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο έτους 2009)»

asfaltos

3. Η 438/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με τη διενέργεια δημοπρασίας για εγκατάσταση και λειτουργία παιγνίου τύπου carousel στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου

carouzel

4. Η 480/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος, για τους εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας και στα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2015

milk

5. Η 469/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων»

dentra

6. Η 452/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας όσον αφορά στην απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων»

agapostoloi pigadi

7. Η 342/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, αναφορικά με την έγκριση επί πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου στη λιμενική εγκατάσταση Καλαμάτας», προϋπολογισμού 123.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση