ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ. Ιωάννης Καμβυσίδης  προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» με  προϋπολογισμό 220.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις  13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, οδός Σπάρτης 46 και  ώρα  λήξης παραλαβής των προσφορών η  10.00 π.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721 0 63148, FAX επικοινωνίας 2721063157, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Στραβάκου Σταυρούλα.
Τη περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση