Αναγνώριση ως κύριας και μοναδικής της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Μικρής Μαντίνειας και Παλαιάς Μικρής Μαντίνειας

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας με την υπ’ αριθμ. 450/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει την αναγνώριση ως κύριας και μοναδικής της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Μικρής Μαντίνειας και Παλαιάς Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση