Ελαιόλαδο από δημοτικό ελαιοπερίβολο για το Δημοτικό Παντοπωλείο

Η πρώτη ποσότητα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, που προέρχεται από εκμισθωμένο δημοτικό ελαιοπερίβολο, παραδόθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών του Δήμου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο προέρχεται από ένα, σε σύνολο τεσσάρων, δημοτικό ελαιοπερίβολο, το οποίο βρίσκεται στα Γιαννιτσάνικα, η δε πρώτη δόση που παρελήφθη, ανέρχεται σε 34 κιλά.
Άλλο ένα δημοτικό ελαιοπερίβολο βρίσκεται στα Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας και από ένα στις Τοπικές Κοινότητες Άριος και Αρφαρών. Οι μισθωτές, που ανεδείχθησαν κατόπιν διαγωνισμού, έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν στο Δήμο κάθε χρόνο ποσοστό επί του παραγομένου ελαιολάδου, το οποίο διατίθεται στο Δημοτικό Παντοπωλείο, για την ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση