Υπογραφή σύμβασης για συντήρηση στις παιδικές χαρές

Μεταξύ του Δημάρχου και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία Ο.Ε., υπεγράφη σύμβαση, σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2017, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση παιδικών χαρών», προϋπολογισμού μελέτης 34.989,33 € με το ΦΠΑ. Σε σχετικό διαγωνισμό, η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε προσφορά και ανακηρύχθηκε μειοδότης αντί ποσού 33.939,64 € με το ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας, στους τομείς της κηποτεχνίας και συντήρησης οργάνων παιδικής χαράς.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση