Ο ισολογισμός και ο απολογιστικός πίνακας έτους 2017

Μπορείτε εδώ να δείτε τον ισολογισμό και εδώ τον απολογιστικό πίνακα οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση