Περίληψη - Απόφαση 23ης/2013 (31-5-2013) Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπή (186)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                         Α Π Ο Φ Α Σ Η  
(186)

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

186/2013_ΟΕ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση