Αποφάσεις 15ης/2010 (17-5-2010) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (123-129)

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (123-129)

  

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

123/2010_ΔΕ

1.

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010, Δήμου Καλαμάτας.

124/2010_ΔΕ

2.

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

125/2010_ΔΕ

3.

Έγκριση ή μη διαδικασίας άρσης – ανατροπής κατάσχεσης επιβληθείσας επί ακινήτου Δήμου Καλαμάτας.

126/2010_ΔΕ

4.

Έγκριση ή μη άσκησης αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας, επί υποθέσεως των Δημητρίου Πανταζόπουλου και Στυλιανού Πανταζόπουλου.

127/2010_ΔΕ

5.

Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας – Άσκηση ένδικων μέσων.

128/2010_ΔΕ

6.

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

129/2010_ΔΕ

 

Επί των πρακτικών των επιτροπών α) ελέγχου καταλληλότητας και β) διαγωνισμού μίσθωσης κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση μπαλοποιητή και την προσωρινή αποθήκευση μπαλοποιημένων αστικών αποβλήτων.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση