Περίληψη - Αποφάσεις 23ης/2018 (29-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (191-205)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (191 - 205)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
191/2018_ΟΕ Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης επίδοσης δικογράφου σε δικαστικό επιμελητή.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
192/2018_ΟΕ1.Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
193/2018_ΟΕ2.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
194/2018_ΟΕ3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
195/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Χρήση οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας τριών ετών στο πλαίσιο του υποέργου ¨Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας¨».
196/2018_ΟΕ5.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παροχών ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τα έτη 2018-2019».
197/2018_ΟΕ6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου σε χώρο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας.
198/2018_ΟΕ7.Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
 8.Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, οικον. έτους 2017, του κληροδοτήματος:
199/2018_ΟΕ           i.«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
200/2018_ΟΕ          ii.«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ».
201/2018_ΟΕ         iii.«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ».
202/2018_ΟΕ        iv.«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».
203/2018_ΟΕ         v.«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».
204/2018_ΟΕ        vi.«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».
205/2018_ΟΕ       vii. «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση