Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από τον ΕΛΓΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας παρέλαβε σήμερα πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από τα εξής ζημιογόνα αίτια:

1. Ανεμοθύελλα της 05/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος

2. Ανεμοθύελλα της 05/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

3. Βροχόπτωση της 11/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Λαιΐκων

4. Ανεμοθύελλα της 05/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Λαιΐκων

5. Ανεμοθύελλα της 05/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Μικράς Μαντίνειας.

6. Ανεμοθύελλα της 05/11/2013 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας

7. Εκστροφή μήτρας της 24/10/2013 σε ζωικό κεφάλαιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 19-5-2014 στην Αγγελική Σταματελοπούλου, ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ στο Δήμο Καλαμάτας, στην οδό Παπατσώνη 4 και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Αριστομένους 28), του ισογείου στο κτήριο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (Παπατσώνη 4) και στα Δημοτικά Καταστήματα των Τοπικών και των Δημοτικών Κοινοτήτων που αναφέρονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.

                                                       

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση