Νόμιμες αποφάσεις (22 Ιουλίου 2014)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ως ακολούθως:

1. Η 256/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Περιφράξεις σχολείων (18ου Δημοτικού -14ου και 6ου Νηπιαγωγείου)».

2. Η 316/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας».

3. Η 240/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά α) με την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση στάθμευσης επί οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης» προϋπολογισμού 87.152,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β) κατακύρωσης του διαγωνισμού στη Δήμητρα Ι. Κωνσταντοπούλου, με ποσοστό έκπτωσης 34%.

  

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση