Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας υποβάλλουν οικονομικά στοιχεία σε τακτή βάση

Τακτικά υποβάλλουν οικονομικά στοιχεία, όπως προβλέπεται από το νόμο, τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της ΕΕΤΑΑ. 
Τριμηνιαία δελτία υποβάλλουν η ΔΕΥΑΚ, η ΚΕ «Φάρις» και η Διοκλής ΑΕ, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Δελτία σε μηνιαία βάση υποβάλλουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα η Δημοτική Φιλαρμονική, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού. 
Σημειώνεται πως δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη βάση της ΕΕΤΑΑ για την Βιομηχανικά Σφαγεία - Αγορά Καλαμάτας Ανώνυμη Εταιρεία (Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.).
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση