Αποφάσεις 19ης/2008 (20-5-2008) Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής (207-217)


                                           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (207-217)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
207/2008_ΔΕ1.       Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας».
208/2008_ΔΕ2.       Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Οδοποιία περιοχής Βάλτου στο Δ.Δ. Ασπροχώματος». 
209/2008_ΔΕ3.       Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτους 2008)».
210/2008_ΔΕ4.        Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής ζώνης (Ανάπλαση τμήματος οδού Αριστομένους)».
211/2008_ΔΕ5.       Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού». 
212/2008_ΔΕ6.       Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων ορεινών Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου).
213/2008_ΔΕ7.       Ανάδειξη μειοδότη για τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, στα Δημοτικά κτίρια. 
214/2008_ΔΕ8.       Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από συμβάσεις ή εγγύηση.
215/2008_ΔΕ9.       Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας - Άσκηση ένδικων μέσων.
216/2008_ΔΕ10.    Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
217/2008_ΔΕ11.    Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση