Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ  ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ», με προϋπολογισμό 40.000.00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 19-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οδός Ψαρών 15 (Διοικητήριο), 1ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνση  Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων  του Δήμου Καλαμάτας  οδός Πολυβίου 6, μέχρι και την 14/05/2015, ημέρα Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721081721,2721063451 FAX 2721360711, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πρωτογέρη Αθηνά. 

Την περίληψη διακήρυξης μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Την μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Τις ενδεικτικές θέσεις παρεμβάσεων μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση