Νόμιμες αποφάσεις (16 Φεβρουαρίου 2016)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 3 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και μία απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας, ως ακολούθως:

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

parko sidhrodromvn

1. Η 546/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με «την ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας». Το νέο Κανονισμό του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων Καλαμάτας μπορείτε να δείτε εδώ. Στο Πάρκο απαγορεύεται η είσοδος σκύλων και η κατεύθυνση είναι να αποτελεί χώρο πολιτισμού και παιδότοπο.
2. Η 577/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Καλαμάτας».

gipedo paliabela

3. Η 04/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανάκληση της υπ' αριθμ. 357/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σχετικής με την παραχώρηση χώρου στη θέση «Παλιάμπελα» στον Π.Σ. «Η Καλαμάτα»

 

na 3


4. Η 05/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχαίϊκου Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών»
5. H 45/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016
6. Η 473/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την διενέργεια πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης και σιντριβανιών

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

artemidos diaplatynsi 2

7. Η 481/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με: α) την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος από οδό Λαιΐκων έως οδό Σπάρτης» προϋπολογισμού 149.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στην Κοινοπραξία Μιχαήλ Παπαδημητρίου-Γεώργιος Σακελλαρίου-Ευάγγελος Ξυδέας με ποσοστό έκπτωσης 8%.
Σημειώνεται ότι μετά την κατασκευή της περιμετρικής οδού της Καλαμάτας, η δημοτική οδός Αρτέμιδος θα αποτελέσει μια νέα, κύρια είσοδο και έξοδο της πόλης. Η πρόσβαση των οχημάτων από την περιμετρική οδό προς το κέντρο της πόλης θα γίνεται κυρίως μέσω του κόμβου της περιμετρικής, που θα οδηγεί στη διασταύρωση των οδών Αρτέμιδος και εθνικής οδού προς Σπάρτη. Η διασταύρωση αυτή αποτελεί και την αφετηρία της παρέμβασης, που αποσκοπεί στη δημιουργία κυκλοφοριακής τάξης και υποδομής εισόδου πόλης. Παράλληλα, καθώς η ανατολική παραποτάμια πλευρά της Αρτέμιδος βρίσκεται σε άμεση οπτική σχέση με το Κάστρο και το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, θα επιτευχθεί και η αισθητική αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της πόλης.

ΔΥΟ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Η παρέμβαση ξεκινά με κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο, που υλοποιείται στη συμβολή Αρτέμιδος και εθνικής οδού προς Σπάρτη (η οριστικοποίησή του θα επέλθει με την ολοκλήρωση της περιμετρικής), για να διευθετήσει την πρόσβαση προς την περιμετρική οδό. Η παρέμβαση ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου στο σημείο όπου διασταυρώνεται η Αρτέμιδος με την οδό Δαμηλάτη.

ΝΗΣΙΔΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 7,5 ΜΕΤΡΑ

Στην οδό Αρτέμιδος δημιουργείται κεντρική νησίδα πλάτους 2 μέτρων, η οποία κατά την ολοκλήρωση του έργου θα διαμορφώνει δύο κλάδους κυκλοφορίας, με εύρος 7,5 μέτρων καθένας και θα εξασφαλίζει κυκλοφοριακές προδιαγραφές εισόδου πόλης.
Προβλέπεται η απαγόρευση μόνιμης στάθμευσης λεωφορείων στο χώρο, με εξαίρεση ορισμένες θέσεις για τη στάθμευση αστικών λεωφορείων, που στο άμεσο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν για προσωρινή στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.
Εσοχές στάθμευσης οχημάτων διαμορφώνονται εκατέρωθεν της οδού. Η οδός Δαμηλάτη μονοδρομείται για την αποσυμφόρηση του νότιου κυκλικού κόμβου.
Η υφιστάμενη από σκυρόδεμα ζώνη οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού παραμένει ως έχει και γίνονται μόνο εργασίες αποκατάστασης και συντήρησής της. Επίσης, διατηρείται και συντηρείται η ζώνη φύτευσης μεταξύ της οδού και της οριοθετημένης κοίτης. Θα φυτευθούν νέα δένδρα, που θα περιβάλλουν από δυτικά τη διαδρομή πεζών και ποδηλατών, ενώ καθιστικά και χώροι δράσεων θα αναπτύσσονται κατά μήκος της διαδρομής. Δύο ξύλινες πεζογέφυρες, που θα εφάπτονται στις υφιστάμενες γέφυρες, θα σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος της διαδρομής.
Το έργο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και η διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού αφορά κυρίως σε παρεμβάσεις διευθέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικό σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ.
8. Η 5/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων
9. Η 10/2016 απόφαση του Δημάρχου αναφορικά με μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις».
Επίσης ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης απέρριψε ως απαράδεκτη την από 16-10-2015 ένσταση της εταιρείας Μιχαηλίδης Θεόδωρος & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της από 29-09-2015 προκήρυξης του Δήμου Καλαμάτας για την «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας»

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση