Ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσης την 11-03-2016, ανάδειξης Δημοτικών Συμβούλων ως μελών σε επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας

Η Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας θα διεξάγει κλήρωση στις 11 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κτίριο, Αριστοδήμου 22, για την ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για την συγκρότηση  Επιτροπών παραλαβής έργων για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Καλαμάτας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση