Περίληψη - Αποφάσεις 26ης/2018 (20-06-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (232-243)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (232 - 243)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
232/2018_ΟΕ Έγκριση κατάστασης άπορης οικογένειας για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος λόγω καταστροφής της οικίας της από πυρκαγιά.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
233/2018_ΟΕ1.  Αποδοχή δωρεάς παλαιών μηχανημάτων εργοστασίου παραγωγής κεραμικών, τούβλων και κεραμιδιών.
234/2018_ΟΕ2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 2018. 
235/2018_ΟΕ3.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
236/2018_ΟΕ4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
237/2018_ΟΕ5.  Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια Η/Υ).
238/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)».
239/2018_ΟΕ7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 2018».
240/2018_ΟΕ8.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 415/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου minivan)».
241/2018_ΟΕ9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου minivan)».
242/2018_ΟΕ10.Έγκριση ή μη άσκησης ένδικου μέσου.
243/2018_ΟΕ11.Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση