Κατανομή ποσού για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 24 Αυγούστου 2018, κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας ποσόν 28 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Το ποσόν που αντιστοιχεί στο Δήμο Καλαμάτας είναι 182.670 ευρώ.
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση