Περίληψη - Αποφάσεις 38ης/2018 (18-09-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (342-347)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (342-347)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
342/2018_ΟΕ1.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας».
343/2018_ΟΕ2.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα.
344/2018_ΟΕ3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ».
345/2018_ΟΕ4.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 330/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
346/2018_ΟΕ5.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
347/2018_ΟΕ Επί του (σε ορθή επανάληψη) πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας 2018» - Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 289/2018 σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση