Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για το έτος 2017 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

Οι ενδιαφερόμενοι, καταστηματάρχες και λοιποί, που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου κατά το έτος 2017 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας (Μιαούλη 30), έως 31 Ιανουαρίου 2017, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία)
2) Τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα φαίνονται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος
3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος
4) Μισθωτήριο συμβόλαιο.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2017.

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση