Εγκρίθηκε η Στρατηγική ΜΠΕ του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που φέρει ΑΔΑ: Ω31Τ4653Π8-ΒΜΖ, εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου (ΠΕΣΔΑ).

Η έγκριση της ΣΜΠΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας και Αναδόχου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση