Κλειστός λόγω σκυροδέτησης ο δρόμος από Μενινά προς Περιβολάκια την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, από τις 8.30 έως τις 14.30, θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος από Μενινά προς Περιβολάκια, λόγω εργασιών σκυροδέτησης, στο πλαίσιο διεξαγωγής του έργου: «Αποκατάσταση έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων, κ.λπ.)», προϋπολογισμού σύμβασης 26.213,51 ευρώ με το ΦΠΑ. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο από τα Μενινά προς τα Περιβολάκια. Θα ακολουθήσει ασφαλτόστρωση.
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση