Δημοπρατούνται η αναβάθμιση του βορείου τμήματος της Αρτέμιδος και το γήπεδο Λαιΐκων

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνήλθε στην 18/2017 συνεδρίασή της, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017και τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις, είναι τα εξής:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας έτους 2016, όσον αφορά στην περίοδο από 26 Απριλίου 2017 έως 25 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού, έως ότου ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΤΕΝΤΑΣ»

tenta

Απερρίφθη προδικαστική προσφυγή της εταιρείας 2Π Τεχνολογική ΑΕΒΕ. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με τη συμμετοχή 3 εταιρειών.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

artemidos 1

Εγκρίθηκαν η κατάρτιση όρων και η σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β΄
φάση)». Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ με το ΦΠΑ και πηγές χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εν λόγω παρέμβαση στην περιοχή ολοκληρώνει την Α΄ φάση επεμβάσεων, που συνίστατο στο έργο «Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος από Λαιΐκων έως οδό Σπάρτης», για τη μετατροπή της οδού Αρτέμιδος σε βασική είσοδο και έξοδο της πόλης, σε συνάρτηση με τον περιμετρικό Καλαμάτας, που αποτελεί την απόληξη του αυτοκινητοδρόμου.
Οι απαιτούμενες υπολειπόμενες εργασίες είναι οι εξής:
1. αποπεράτωση της κεντρικής νησίδας και τμήματος του ανατολικού ρειθροκρασπέδου, που λόγω της κατασκευής του βορείου κυκλικού κόμβου, στη συμβολή με την παλιά εθνική οδό προς Σπάρτη, από την Κοινοπραξία «Μορέας», δεν ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη φάση
2. επίστρωση με κυβόλιθους τεχνικής παλαίωσης στο ανατολικό πεζοδρόμιο
3. ηλεκτροφωτισμός (ιστοί και φωτιστικά σώματα) στη νησίδα και στο ανατολικό πεζοδρόμιο
4. διατήρηση και συντήρηση της ζώνης φύτευσης μεταξύ της οδού και της οριοθετημένης κοίτης του Νέδοντα. Φυτεύονται νέα δένδρα (πλατάνια, σφενδάμια, κουκουναριές και κουτσουπιές) και μικρά καλλωπιστικά φυτά, ενώ κατασκευάζεται νέο δίκτυο άρδευσης
5. διαγράμμιση του οδοστρώματος και τοποθέτηση καταλλήλων πινακίδων σήμανσης.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΡΟΥ ΣΤΑ ΛΑΙΪΚΑ

Δόθηκε έγκριση για την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λαιΐκων». Το έργο έχει προϋπολογισμό 620.000 ευρώ με το ΦΠΑ και πηγές χρηματοδότησης είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή Λαιΐκων (Νταμάρια), σε χώρο έκτασης 13,5 στρεμμάτων, που έχουν παραχωρήσει στο Δήμο Καλαμάτας χωρίς αντάλλαγμα τα αδέλφια Νικήτας και Σταυρούλα Κάρτσωνα.
Η προβλεπόμενη χρήση του γηπέδου είναι προπονητική.
Θα εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, εγκατάστασης περίφραξης, κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων, ενώ το γήπεδο θα έχει κερκίδες στη βόρεια πλευρά του. Ο αγωνιστικός χώρος θα στρωθεί με συνθετικό τάπητα, ενώ θα υπάρχει και σύστημα διαβροχής του. Ακόμη, θα εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισμός.
Τέλος, σε υπάρχον κτήριο θα γίνει εσωτερική διαμόρφωση και συντήρηση, ώστε να δημιουργηθούν χώροι αποδυτηρίων, με WC και ντουσιέρες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ
ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

platania-kladema 2

Δόθηκε έγκριση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 94.488 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Επιτροπή ενέκρινε την κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου, που ανήκει στο κληροδότημα Γρηγορίου
Αλεξανδροπούλου, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 11 στην Καλαμάτα. Θα εκμισθωθεί κατάστημα 72 τετρ. μέτρων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τέλος, δόθηκε έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας προϋπολογισμού 70.000 ευρώ με το ΦΠΑ, καθώς επίσης και σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων πλην Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 45.000 ευρώ με το ΦΠΑ, όπως επίσης και για την προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα με προϋπολογισμό 67.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση