Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας για το Κοινωνικό Ιατρείο και η απάντηση του Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Μιχάλης Μιχαήλ απέστειλε προς το Δήμαρχο Καλαμάτας έγγραφο, το οποίο συνυπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γεώργιος Πανομήτρος, με το οποίο εκφράζονται ευχαριστίες «με τη λήξη της πενταετούς παραχώρησης του χώρου την 27η/3/2017 (...) για την ευγενή δωρεάν παραχώρηση στο Σύλλογό μας του κτηρίου της Σχολής Αδελφών του παλαιού Νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να στεγαστεί το νεοσύστατο (τότε) Κοινωνικό Ιατρείο».

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου επισημαίνει το σημαντικό έργο που επετέλεσε το Κοινωνικό Ιατρείο κατά την τετραετία 2012 - 2016 και προσθέτει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Μετά την κατάργηση της καταβολής των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων και πολύ περισσότερο μετά την απρόσκοπτη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης, η ανάγκη λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου έχει σαφώς μειωθεί, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα ίδια τα στοιχεία του Κοινωνικού Ιατρείου.
Εν τούτοις θεωρούμε ότι η λειτουργία του θα πρέπει να συνεχιστεί για το λόγο ότι η πόλη μας αποτελεί πύλη εισόδου προσφύγων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».
Το έγγραφο καταλήγει ως εξής: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας εξακολουθεί να στηρίζει το Κοινωνικό Ιατρείο, καθώς και κάθε άλλη δομή που συμβάλλει στην παροχή ιατρικής φροντίδας στους συμπολίτες μας.
Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα με τη συνεργασία σας, θα εξευρεθεί λύση για τη μεταστέγαση των δομών του Κοινωνικού Ιατρείου, ώστε να εξακολουθήσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στους πολίτες της Μεσσηνίας».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η απάντηση του Δημάρχου προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου έχει ως εξής:
«Σας ευχαριστώ για την από 27 Μαρτίου 2017 επιστολή σας, με την οποία εκφράζετε ευχαριστίες για την επί πενταετία δωρεάν παραχώρηση χώρου εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας, προς τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, με σκοπό τη στέγαση του Κοινωνικού Ιατρείου.
Η παραχώρηση αυτή απετέλεσε την έμπρακτη απόδειξη του γεγονότος ότι ο Δήμος μας στηρίζει κάθε εθελοντική προσπάθεια, που έχει ως σκοπό τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρήσκευμα κ.λπ.
Η μεταστέγαση του Κοινωνικού Ιατρείου είναι αναγκαία, διότι το κτήριο όπου είχε παραχωρηθεί χώρος για τη φιλοξενία του θα ανακατασκευασθεί πλήρως, καθώς έχει σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας. Μετά την επισκευή του, το κτήριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης (γι' αυτό το σκοπό, άλλωστε, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Καλαμάτας), που τώρα καταβάλλουν πάνω από 35.000 ευρώ το χρόνο για ενοίκια.
Για τη στέγαση του Κοινωνικού Ιατρείου, ο Δήμος μας μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν στον Ιατρικό Σύλλογο οίκημα στην παραλιακή ζώνη (οδός Σανταρόζα & Παπανικολή), όπου τώρα στεγάζεται το Δημοτικό Ιατρείο και το Δημοτικό Φαρμακείο.
Αν το υπό παραχώρηση οίκημα δεν είναι αρεστό, ο Δήμος μας έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει οικονομικά την ενοικίαση κτηρίου, από τον Ιατρικό Σύλλογο πάντοτε, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση