Παρατείνεται μέχρι 30-9-2015 η προθεσμία αιτήσεων για άδεια χρήσης νερού

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών, Υποδομών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-9-2015 στην προθεσμία κατάθεσης αίτησης για άδεια χρήσης νερού με σκοπό την αγροτική χρήση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, αναφέρονται τα εξής:

«Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.
Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Επίσης, για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς καμία επιβάρυνση».
Αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο Καλαμάτας, Διεύθυνση Γεωτεχνικών, Παπατσώνη 4, αρμόδια υπάλληλος Στυλιανή Στάμου, τηλ. 27213 60844.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, μετά τις 30-9-2015 το πρόστιμο για εκπρόθεσμες αιτήσεις, διαμορφώνεται ως εξής:
• 50 ευρώ το μήνα για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 31-12-2015 και
• 1.000-2.000 ευρώ για μετά την 1-1-2016.
Η αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης νερού προϋποθέτει να έχει γίνει προηγουμένως καταγραφή του σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), κάτι που πραγματοποιείται με αίτηση του πολίτη από την Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. έχει λήξει και όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμη αίτηση επιβαρύνονται με παράβολο 100 ευρώ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση