Οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας

Γνωστοποιείται η συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Καλαμάτας έτους 2017, την οποίαν μπορείτε να δείτε εδώ. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας είναι ισοσκελισμένος και το σύνολο των εσόδων ταυτίζεται με εκείνο των εξόδων, ανερχόμενο σε 56.406.930,93 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 522/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας & με την αριθμ. 240823/242488/22.12.2016 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση