ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έκδοση 2 / 18-7-2018
Ο.Τ. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦ.ΝΟΜΑΡΧΗ Η΄ΠΕΡΙΦΕΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΚ ΦΑΚΕΛΟΣ
  7/93 ΠΑΡ/ΣΗ ΟΙΚΟΠ. ΣΥΝ/ΜΟΥ ΑΝ’ΛΗΨΗΣ     151Δ/18-2-94 1_12.zip
  87/93 ΔΡΌΜΟΣ ΕΚΑΤΈΡΩΘΕΝ ΣΙΔΗΡ. ΓΡΑΜΜΏΝ   Δυτική 581Δ/13-6-94 1_13.zip
    ΤΡΟΠ. ΤΟΜΈΑ ΞΧΙ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΔΌΜΗΣΗΣ   Α.Παρ. 526Δ/24-5-96 3_53.zip
  97/94 ΑΝΑΓΝ.ΔΡΌΜ. ΠΡΟΣ ΚΟΥΤΑΛ’ ΩΣ ΔΗΜΟΤ.     1437Δ/13-12-96  
  97/94 ΑΝΑΓΝ.ΔΡΌΜ. ΠΡΟΣ ΚΟΥΤΑΛ’ ΩΣ ΔΗΜΟΤ.     1437Δ/13-12-96  
    ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΣΤΟΏΝ ΣΕ ΔΊΟΔΟ ΑΠΌ ΕΠΑΕ     155Δ/15-2-05  
    ΤΡΟΠ/ΣΗ ΧΕΡΣΑΊΑΣ ΖΏΝΗΣ     539Δ/19-7-99  
    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚ.Π.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΑΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ, ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ Η ΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΣΕ ’ΛΛΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΙΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 12171/253/21-1-05   155Δ/15-2-05  
    ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν.1337/83 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤ’ 1 ΜΕΤΡΟ ΌΤΑΝ ΤΟ ΙΣΟΓ.ΧΡΗΣ.ΚΑΤΑ 50% ΓΙΑ ΣΤΑΘΜ.ΑΥΤΟΚ.& ΚΑΤΑΣΚ.ΣΕ ΠΙΛΟΤΙ &… ΟΙΚ.947/297/4-2-04   1128Δ/2-12-04  
Ανατ. Κέντρ   Ρ.Γ.ΔΥΤΙΚ’ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤ.ΠΡΟΓΡ.   Ανατολική 32Δ  
τομέας EV 326/95 ΑΛΛΑΓΉ ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ   Δυτική 1099Δ/17-9-96  
τομέας HVI 582/96 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. 4858/2023/11-8-97 1905 806Δ/23-9-97 4_55.zip
τομέας I μαρίνα ΔΙΌΡΘ. ΟΡΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ   Δ.Παραλ. 1Δ/14-1-92  
ΚΟΡΔΙΑΣ μαρίνα Ο.Γ. ΣΕ ΚΟΡΔΊΑ-ΚΤΊΡΙΑ ΜΑΡΊΝΑΣ   Δ.Παραλ. 748Δ/26-7-94 1_10.zip
Γ.Π.Σ. 641/02 ΤΡΟΠ.ΠΟΛ. ΜΕΛΕΤ.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣ.ΓΗΣ 5136/2095/21-7-03 Γ.Π.Σ.   7_96.zip
Γ.Π.Σ.   TΡΟΠ ΓΠΣ ΚΟΡΔΙΑ   1ον4056/1571/94 ,,,,,,2ον 280443/17-11-2017  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ           
Πολεο.μελ. 221/04 ΑΎΞΗΣΗ ΎΨΟΥΣ ΚΑΤ’ 1Μ. 4039/26-11-04     9_115.zip
ΟΣΕ 268/04 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΓΠ/2783/11-8-04   895Δ/6-10-04  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑ   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ, ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Ι 8928/2929/18-11-91     MARINA.zip
Περιοχη Προσφυγικού συν. Ανάληψης ΟΤ 451,452,451α,452β   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Ι,Κ,Λ 9696/93/106/5-1-94 ΠΡΟΣΦ ΣΥΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΡΙΝΑ 151Δ/18-2-94  
ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΜΠΟΥ ΛΙΜΑΝΙ 2527/16-9-2003 ΓΓΠΠ ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ Κ.Χ. ΣΤΟ ΟΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΟΔΟΥΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ,ΤΣΑΜΑΔΟΥ ,ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 2527/16-9-03 ΛΙΜΑΝΙ 1059Δ/7-10-03  
5 426/06 ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΤ. ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 8973/3781/9-10-07 Βόρεια 493ΑΑΠ/14-11-07 13_156.zip
29 116/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟΏΝ 8926/2931/18-11-91 1905 1Δ/14-1-92  
34 298/95 ΕΥΘΥΓΡ’ΜΙΣΗ ΟΡΊΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΥ 6901/2641/95 1905 974Δ/16-11-95  2_33.zip
37 515/97 ΕΠΑΝ/ΛΉ ΑΠΑΛ/ΣΗΣ ΠΑΥΛΉ ΚΑΤΣΑΦΑΡ. 1441/11-8-98 1162/23-4-02 1905 416Δ/22-5-02  4_65.zip
37   -1298_03 ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΙΕΣ ΠΑΥΛΗ & ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- 2924/2003 1905 1298Δ/4-12-03 4_65.zip
37   -489_08 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΟΔΟ)-   1905 489Δ/14-10-08 4_65.zip
38 294/09 ΑΥΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΟ 0,4 ΣΕ Ο,6     533ΑΑΠ/19-10-09  
40 545/92 ΜΕΊΩΣΗ ΠΛ’ΤΟΥΣ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 6109/2036/31-8-94 1905 949Δ/15-9-94  
41 515/97 ΕΠΑΝ/ΛΉ ΑΠΑΛ/ΣΗΣ ΠΑΥΛΉ ΚΑΤΣΑΦΑΡ. 1441/11-8-98 1162/23-4-02 1905 416Δ/22-5-02  4_65.zip
41   -1298_03 ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΙΕΣ ΠΑΥΛΗ & ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- 2924/2003 1905 1298Δ/4-12-03 4_65.zip
41   -489_08 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΟΔΟ)-   1905 489Δ/14-10-08 4_65.zip
42 294/09 ΑΥΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΟ 0,4 ΣΕ Ο,6     533ΑΑΠ/19-10-09  
47 Φεβ-94 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟ’Σ 3674/1263/31-5-94 # 628Δ/24-6-94  
50   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΣΤΟ’Σ ΣΕ ΔΊΟΔΟ 227 πρακτικό ΕΠΑΕ     4_56.zip
52 364/06 ΧΑΡ/ΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ, ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ.148 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 7722/15-10-08 1905 495AAΠ/10-11-08 13_166.zip
59 340/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ, 9701/93/108/21-1-94 1905 151Δ/18-2-94 3_51.zip
59 288/96 ΓΥΜΝ.ΚΑΙ ΧΑΡ/ΜΟΣ ΣΕ 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΧ/ΜΟΣ ΧΏΡΟΥ 1577/780/21-3-97 1905 295Δ/16-4-97  1_8.zip
60   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΕ 199/17-8-93     ot_60.zip
63 288/96 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 13260/26/3-1-06 1905 37Δ/30-1-06FEK 10_138.zip
64 630/02 ΑΠΟΧ/ΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 7Ο Δ.Σ. 2963/1399/6-5-04 1905 437Δ/26-5-2004 8_106.zip
70   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜ.ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΥ) ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 449/09 ΑΠΟΦ.ΤΡΙΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9194/10/28-12-10   638ΑΑΠ/31-12-10 ot_70.zip
73 729/00 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΒΡΕΦ/ΚΟΎ ΑΠΟ 0,6 ΣΕ 1,2 2963/1399/6-5-04 7804/2278/5-12-90 1905    
76 293/94 ΑΠΟΧ/ΜΌΣ ΔΗΜ. ΣΧ., ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΕΖ/ΜΟΥ 3200/1315/96   651Δ24-6-96 3_41.zip
77 293/94 ΑΠΟΧ/ΜΌΣ ΔΗΜ. ΣΧ., ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΕΖ/ΜΟΥ 3200/1315/96   651Δ24-6-96 3_41.zip
81   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜ.ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ) ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ, ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 448/09 ΑΠΟΦ.ΤΡΙΜ.ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 9193/10/28-12-10   638ΑΑΠ/31-12-10 17_ot_81.zip
82 144/97 ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΟΜΈΑ ΙΙΙ-Γ 710/530/5-3-98 1905 229Δ/9-4-98 17_ot_82.zip
85     9144/2985/6-12-92 1905    
85   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 346/1-12-92 ΕΠΑΕ     ot_85.zip
91 99/92 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΕ 0,7 7804/22/78/5-12-90 Α.Παρ. 581Δ/13-6-94 1_3.zip
91A 116/91 ΕΠΑΝΑΦ.ΤΜΗΜ.ΤΡΟΠ.ΑΝΑΤ.ΤΕΛ-ΤΕΣ 95/5/3072/4-12-91 1905 1Δ/14-1-92  
93 582/98 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ, ΚΑΤ’ΡΓ.ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 1445/23-5-02 1905 497Δ/17-6-02 6_90.zip
97 527/91 ΕΠΑΝΑΦΟΡ’ Ο.Γ. ΣΤΗ ΠΑΛΙ’ ΘΈΣΗ 3675/1264/31-5-94 1905 628Δ/24-6-94 1_4.zip
102   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟΏΝ 2144/1144/21-5-91 1905 379Δ/24-6-91 16_102.zip
104   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΕ 3/5-1-93) 224/26/13-1-93 1905   16_104.zip
106 64884/3-12-2013 ΑΠΟΦ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ως προς την αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. από χώρο Γενικής Κατοικίας σε
χώρο Νηπιαγωγείου
64884/3-12-2013 1905 468AAΠ/20-12-2013  
113 582/98 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ, ΚΑΤ’ΡΓ.ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 1445/23-5-02 1905 497Δ/17-6-02 6_90.zip
119   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ 9157/2999/22-11-91 1905   16_119.zip
129   ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ 3946/14-4-08 1905 239ΑΑΠ/20-6-08 13_163.zip
132   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
133   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
141 402/04 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΡΣ ΔΡΌΜΟΥ ΩΣ ΠΕΖΟΔΡ. 4815/3101/11-9-06 1905   11_148.zip
143 116/91 ΔΙΑΜΌΡΦ.Κ.Χ.ΑΝ’ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΠΕΖΌΔ. 8925/2932/18-11-91 1905 1Δ/14-1-92  
144   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
144 116/91 ΔΙΑΜΌΡΦ.Κ.Χ.ΑΝ’ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΠΕΖΌΔ. 8925/2932/18-11-91 1905 1Δ/14-1-92  
144   ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΡΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΡΣ 1905 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΟΤ.144 ΚΑΙ 156 5836/1863/9-8-94   871Δ/22-8-94  
145   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
148 364/06 ΧΑΡ/ΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ, ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΧ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΤ.148 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 7722/15-10-08 1905 495AAΠ/10-11-08 13_166.zip
152   ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟ 1923 555/564/24-2-03 1905 ΦΕΚ Δ222/13-3-2003  
154 302/94 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Κ.Χ. 1125/412/95 1905 147Δ/16-3-95 1_19.zip
155   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
156   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
156   ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΡΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΡΣ 1905 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΟΤ.144 ΚΑΙ 156 5836/1863/9-8-94   871Δ/22-8-94  
157   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 3626/1304/16-6-95 1905 444Δ/28-6-95 2_27.zip
167 501/94 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ.Γ. ΚΑΙ Ο.Γ. 9794/3118/20-11-96 1905 1426Δ/13-12-96  3_47.zip
168 501/94 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ.Γ. ΚΑΙ Ο.Γ. 9794/3118/20-11-96 1905 1426Δ/13-12-96 3_47.zip
178   ΤΡΟΠ ΕΣΩΤ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 105836/39607/23-9-2015 1905 213 ΑΑΠ/9-10-2015  
191 202/99 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝ’ΣΙΟ 2928/16-1-01 1905 Δ72/02-02-2001 4_67.zip
192 202/99 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΤΟ 1Ο ΓΥΜΝ’ΣΙΟ 2928/16-1-01 1905 Δ72/02-02-2001 4_67.zip
196   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΜΑΎΡΗΣ ΑΞΟΝΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΉΣ 9159/2997/22-11-91 1905   16_196.zip
206   ΜΕΤΑΤΟΠ. ΑΝΑΤ ΓΡΑΜ. ΑΚΑΛ. ΚΑΤ’ 3 Μ. 2959/1382/5-5-04 1905 Δ418/24-5-2004 8_105.zip
208 300/95 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟ 7630/2401/17-10-95 1905 956/Δ/10-11-95 2_32.zip
230 198/93 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΕ 1.8 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 9697/93/104/94 1905 162Δ/18-2-94 ot_230.zip
233 - 233Α   ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ Κ.Χ. 104535/39116/28-9-2015 1905 213ΑΑΠ/9-10-2015  
262 198/93 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΣΤΟ’Σ 14716/1004/30-3-06 1905 325Δ/19-4-06 11_144.zip
264 414/92 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΥΠ’ΡΧ. ΔΡΌΜΟΥ 731/274/30-9-96 1905 337Δ/23-4-97 SXEDIO.tif
264 326/08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡ.ΡΣ 9192/28-12-2010 1905 638ΑΑΠ/31-12-10 ot_264a.zip
271B  347/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛ.-ΔΙΑΝ 2 ΠΕΖΟΔ. 34/3148/8-1-93 1905 546Δ/17-5-93 16_271B.zip
287 322/04 ΜΕΊΩΣΗ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 4330/2696/2-8-05 1905 940Δ/02-9-2005 9_124.zip
291 270/08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤ.291α ΚΑΙ 291β 12546/30-12-09   20ΑΑΠ/25-01-2010 ot_291.zip
291 639/05 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔ.ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ 7888/3100/11-9-2006   28ΑΑΠ/2-10-2006 11_147.zip
291A 639/05 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔ.ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ 7888/3100/11-9-2006   28ΑΑΠ/2-10-2006 11_147.zip
292   ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΗΜΟ 9372/10/28-12-10   622ΑΑΠ/31-12-10 ot_292.zip
302   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΕ 130/1-6-93     ot_302.zip
302     4762/1988/31-7-97 1905 789Δ/15-09-1997  
303     4762/1988/31-7-97 1905 789Δ/15-09-1997  
304     4762/1988/31-7-97 1905 789Δ/15-09-1997  
308 156/2005 ΑΠΟΧ/ΣΜΟΣ Κ.Χ. ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΙΜΟ ΧΏΡΟ 7881/3492/20-10-06 1905 96ΑΑΠ/7-11-06 12_151.zip
321   ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΔΡΌΜΟΥ 7080/2707/2-8-05 1905 1028Δ/27-9-2005 9_123.zip
333 351/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 4876/1628/6-7-95 1905 565Δ/31-7-1995 2_24.zip
343   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΣΤΟ’Σ   1905    
365 219/93 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΟΡΊΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΊΟΥ 1601/843/27-4-95 1905 331Δ/16-5-95 2_22.zip
365 583/95 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. 6614/2597/15-10-96 1905 1320Δ/12-11-1996 3_46.zip
367   ΧΑΡ/ΜΟΣ ΤΥΦΛΟΎ ΟΙΚΟΠ. ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜ. 455/18-2-02 1905 1025Δ/11-9-96 3_48.zip
367 43/01 ΑΠΟΧ/ΜΟΣ ΧΏΡΟΥ ΚΑΠΗ 455/18-2-02 1905 206Δ/19-3-2002 5_82.zip
369   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟΏΝ 8101/3003/22-11-91 1905   16_369.zip
371 522/96 ΜΕΙΏΣΗ 1ΟΥ ΝΗΠ/ΕΊΟΥ 4859/1986/31-7-97 1905 822Δ/26-9-97 4_57.zip
398   ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13153/09/3-2-10     15_182.zip
399 348/90 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤ.’ΡΘ.12 ΠΑΡ. 5 36/3146/8-1-93 1905 546Δ/17-5-93 16_399.zip
400 125/03 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 6601/2736/16-10-03 1905 1228Δ/20-11-2003 7_98.zip
419   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ 4328/2512/22-7-05 (πρακ.ΕΠΑΕ 235/15-9-99) 1905 374Δ/5-5-06  9_122.zip
442 632/02 ΤΑΎΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤ’ΜΕΝΗ ΚΑΤ’ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ κ.Δ.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 2964/3171/28-9-04 1905 931Δ/19-10-04 8_111.zip
442   ΑΝΑΔ/ΞΗ Κ.Χ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΔ. ΤΜΗΜ. 7088/2695/3-8-05 1905 938Δ/2-9-05 9_125.zip
442A 632/02 ΤΑΎΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤ’ΜΕΝΗ ΚΑΤ’ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ κ.Δ.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 2964/3171/28-9-04 1905 931Δ/19-10-04 8_111.zip
444   ΧΑΡ/ΣΜΟΣ ΤΥΦΛΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 14056/25-7-08 1905 370ΑΑΠ/21-8-08 13_165.zip
447     4056/1571/29-6-94 1905 748Δ/26-7-94  
450   ΜΈΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤ.ΟΤΕ 12,65 Μ. 5804/1776/1-8-91 1905 603Δ/9--9-91 16_450.zip
451     9696/93/106/94 1905 151Δ/18-2-94  
451A     4056/1571/29-6-94 1905 748Δ/26-7-94  
452     9696/93/106/94 1905 151Δ/18-2-94  
452A     4056/1571/29-6-94 1905 748Δ/26-7-94  
452B     4056/1571/29-6-94 1905 748Δ/26-7-94  
455 341/92 ΑΠΟΧ/ΜΌΣ Κ.Χ.,ΔΗΜΙΟΥΡ. ΠΕΖΟΔΡ. ΔΗΜ. ΠΕΖΟΔΡ. 9698/93/14/5-1-94 1905 68Δ/31-1-94 16_455.zip
455 343/03 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 4Μ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 3401/8-10-04 1905 1286Δ/31-12-04 ot_455.zip
456 194/98 ΑΛΛΑΓΉ ΘΈΣΗΣ ΒΡΕΦ.ΣΤ.-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΧ ΩΣ ΠΕΖ.   1905 890Δ/14-10-02 ot_456.zip
459 199/93 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 1156/1364/21-6-95 1905 527Δ/20-7-95 2_23.zip
460 199/93 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 1156/1364/21-6-95 1905 527Δ/20-7-95 2_23.zip
460   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΔΙΌΔΟΥ πρακ.ΕΠΑΕ 92/26-2-02 1905   ot_460.zip
461 423/05 ΜΕΊΩΣΗ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 704/218/26-1-06 1905 373Δ/5-5-06 10_139.zip
462 371/92 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 6156/2736/29-11-94 1905 9Δ/16-1-95 1_17.zip
465 546/92 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 6978/2352/6-10-95 1905 857Δ/25-10-95 2_30.zip
467   ΑΠΟΧΑΡΑΚΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤ.467 5639/24-9-2010   437ΑΑΠ/21-10-10 ot_467.zip
468 199/93 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 1156/1364/21-6-95 1905 527Δ/20-7-95 2_23.zip
469 347/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΣΤΟ’Σ 10476/95/221/7-2-96 1905 214Δ/11-3-96 6_84.zip
469 258/00 ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΔΙΌΔΟΥ 2208/27/7/01 1905 679Δ/22-8-01 2_35.zip
471A 559/01 ΧΑΡ/ΣΜΟΣ ΧΏΡΟΥ 1ΟΥ ΛΥΚΕΊΟΥ, ΑΥΞ Σ.Δ. 3095/23-10-01 Γ.Γ.Π. 1905 1033Δ/10-12-01 13_162.zip
474Α    ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΑΡΊΘΜΙΣΗΣ Ο.Τ. ΑΠΟ 473Α 10525/3888/10-11-05 1905 1334Δ/7-12-05 10_133.zip
476   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 8479/3325/26-9-05   1149Δ/24-10-05 ot_476.zip
477   ΧΑΡ/ΣΜΌΣ ΤΥΦΛΟΎ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ 222/42/11-1-96 1905 178Δ/23-2-96  
483 522/96 ΜΕΙΏΣΗ 5ΟΥ ΝΗΠ/ΕΊΟΥ 4859/1986/31-7-97 1905 822Δ/26-9-97 4_57.zip
487   ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΙΨΑ 5634/10/19-11-2010      
491       1905    
496 295/09 ΑΥΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΟ 0,4 ΣΕ Ο,6     533ΑΑΠ/19-10-09  
496 134/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ, ΚΑΤ’ΡΓ.ΔΙΌΔΩΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
496 522/96 ΜΕΙΩΣΗ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4859/1986/31-7-97 1905 822Δ/26-9-97 4_57.zip
497 134/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ, ΚΑΤ’ΡΓ.ΔΙΌΔΩΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
499 134/92 ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΉΣ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 2210/27-7-01 1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
500 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
501 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
502 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
502 134/92 Ο.Γ. ΣΤΗΝ ΑΘΑΝ. ΔΙ’ΚΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
503 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
503 134/92 Ο.Γ.ΣΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΊΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001  7_94.zip
504 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
504 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
505 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
505 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
506 192/92 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΑΘ.ΔΙ’KΟΥ,ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 2000/1717/11-8-93 1905 1046Δ/1-9-93 16_500-506.zip
506 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
507 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟΏΝ   1905 840Δ/10-10-2001  7_94.zip
507 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
508 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
509 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
509 116/91 ΤΡΟΠ. Ρ.Σ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ο.Γ. 9155/3001/22-11-91     16_509.zip
510 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
510 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
511 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
512 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
512A   ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΕΣΩΤ. ΣΤΟ’Σ πρακ.ΕΠΑΕ 135/23-6-00 1905   ot_512a.zip
513 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
513 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ.ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ Ρ.Γ.   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
514 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
514 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ.ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ Ρ.Γ.   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
515 134/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Π’ΡΚΙΝ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
517 502/94 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ.Γ.ΧΑΡ/ΜΟΣ ΔΡΌΜΟΥ ΣΕ Π’ΡΚΙΝΚ 8311/2644/1-11-95 1905 971Δ/15-11-95 2_28.zip
522   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ   1905 840Δ/10-10-2001 7_94.zip
523 502/94 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ.Γ.ΧΑΡ/ΜΟΣ ΔΡΌΜΟΥ ΣΕ Π’ΡΚΙΝΚ 8311/2644/1-11-95 1905 971Δ/15-11-95 2_28.zip
527 229/93 ΜΕΊΩΣΗ ΠΛ’ΤΟΥΣ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 6155/2735/94 1905 1316Δ/20-12-94 1_15.zip
527A 229/93 ΜΕΊΩΣΗ ΠΛ’ΤΟΥΣ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 6155/2735/94 1905 1316Δ/20-12-94 1_15.zip
532 264/98 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ.ΑΎΞΗΣΗ ΎΨΟΥΣ 1701/18-6-01 1905 535Δ/10-7-2001 5_78.zip
534 294/94 ΑΠΟΧ/ΜΌΣ ΔΗΜ. ΣΧ., ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΥΔΡΑΣ 3202/1317/96 1905 651Δ/24-6-96 3_40.zip
534 323/04 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΩΣ ΚΧ ΜΕ ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤ.(ΜΑΥΡΗ ΑΞΟΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 4331/3789/2-11-05 1905 1334Δ/7-12-05 10_132.zip
534AB 633/02 ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ Κ.Χ. ΣΕ ΠΕΖ/ΜΟ 6598/2553/26-9-03 1905 1214Δ/14-11-2003 7_99.zip
546   ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚ.ΓΡ.ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΤΑ 20Μ 2945/1055/28-3-05 1905 386Δ/11-4-2005 ot_546.zip
546   ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ ΧΑΡΚΤΗΡ. ΥΦΙΣΤ.ΔΡΌΜΟΥ ΣΕ Κ.Χ. 4331/3789/2-11-05      
557   ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟΑΣ 31/1-3-2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΕ      ot_557.zip
560 126/95 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΕ 0,6 ( # ΑΠΌ 0,6 ΣΕ 0,65)??? 4880/1716/27-7-95 Δυτική 641Δ/28-8-1995 ot_560.zip
560   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ πρακ.ΕΠΑΕ 64/21-2-01 1905    
560 345/07 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΌ 0,6 ΣΕ 0,65 14061/705/12-3-08 Δυτική 144ΑΑΠ/15-4-2008 13_159.zip
560 324/95 ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ   Δυτική 1099Δ/17-9-96 560.jpg
573 351/91 ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ Κ.Χ. ΣΕ ΕΣΩΤ. ΑΚ’ΛΥΠΤΟ 35/3147/8-1-93 1905 546Δ/17-5-93 16_573.zip
573A     2157/1165/29-4-94 1905 581Δ/13-6-94  
574 262/95, 297/95, 360/95 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΤ. ΩΣ ΧΩΡΟΥ ''ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΥ'' 1148/234/7-2-96 1905 158ΣΔ/16-2-96 3_37A.zip
574 447/97 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟ’Σ   1905 346ΣΔ/11-5-01 3_37B.zip
576 180/09 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ) ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΗΜΟ 9348/10/28-12-10   649ΑΑΠ/31-12-10 ot_576.zip
586 326/08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΓΚ.Ρ.Σ. 9903/13-11-09   604ΑΑΠ/18-12-09 14_174.zip
587 157/97 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ Κ.Χ. (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΧ ΑΠΌ ΤΟ ΟΤ.587 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΧ ΣΤΟ ΟΤ.925) 5237/1782/3-6-04 1905 533Δ/23-6-04 8_109.zip
592   ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ.ΔΡΌΜΟΥ ΠΡΟ 1923 6397/2176/3-10-01 1905 854Δ/11-10-2001  
596   ΤΡΟΠ. Ρ.Σ. 9154/3002/22-11-91 1905   16_596.zip
597   ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ 3982/25-5-09   288ΑΑΠ/19-6-2009 14_172.zip
600   ΧΑΡ/ΜΟΣ ΤΥΦΛΟΎ ΟΙΚΟΠ.ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΙΜΟ   1905 507Δ/23-5-94  
608 360/92 ΑΠΟΧ/ΜΟΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ 3625/2375/9-10-95 8/2/2-1-96 1905 δεν περασε ΦΕΚ 88Δ/96 4_59.zip
624   ΤΥΦΛΌ ΟΙΚΌΠΕΔΟ ΚΑΡΒΈΛΗ ΓΕΩΡ.   1905 1120Δ/24-12-97 4_63.zip
627   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟΏΝ 5526/1771/1-8-91 1905 603Δ/9-9-91 SXEDIO.jpg
631 142/97 ΑΠΟΔ/ΣΗ ΧΏΡΟΥ ΣΤΑΔΊΟΥ,ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. 9446/3255/23-12-97 Αν. Παρ. 1167Δ/31-12-97 4_61.zip
635     Π.Δ. 16-12-2015   263ΑΑΠ/30-12-2015  
693 583/95 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΤΟ 9Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. 6614/2597/15-10-96 1905 1320Δ/12-11-1996 3_46.zip
693 174/00 ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΏΝ 46/9-1-02 Δυτική 323Δ/26-4-02 5_85.zip
693Α 174/00 ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΏΝ 46/9-1-02 Δυτική 323Δ/26-4-02 5_85.zip
701     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
702 82/08 ΜΕΙΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 11093/25-1-10   45ΑΑΠ/16-2-10 14_178.zip
704     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
705     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
706     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
707 325/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 707,708,711,712.jpg
707   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3277/1028/92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
708 325/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 707,708,711,712.jpg
708   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3277/1028/92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
711 325/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 707,708,711,712.jpg
711   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3277/1028/92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
712 325/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 707,708,711,712.jpg
712   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3277/1028/92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
713     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
714 317/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 714.jpg
715 318/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 715.jpg
717 319/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 717.jpg
717 301/10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΟΑΣ 9196/10/28-12-10 Δυτική 649ΑΑΠ/31-12-10 17_ot_717.zip
721     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
722     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
723     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
723   ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46, ΘΕΜΑ 454/27-7-06, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΕ     ot_723.zip
723 368/06 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΣΤΟ’Σ-ΠΡΑΣΙ’Σ 14703/08/1-4-09 Βόρεια 236ΑΑΠ/27-5-09 14_168.zip
724     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
725     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
726     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
727     2157/1165/94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
727   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΩΝ ΣΕ ΔΙΟΔΟ       16_727.zip
728   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3275/1030/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
731 375/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 9134/94/312/27-2-95 Δυτική 169Δ/23-3-95 1_20.zip
734 346/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ 10539/95/301/13-2-96 Δυτική 213Δ/11-3-96 ΣΧΕΤ.6209/94 3_36.zip
738 375/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 9134/94/312/27-2-95 Δυτική 169Δ/23-3-95 1_20.zip
740   ΜΕΊΩΣΗ ΝΗΠ/ΕΊΟΥ,ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ 6158/2560/94 Δυτική 1207Δ/18-11-94  
740 540/90 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠ.,ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΩΝ 6158/2560/94 Δυτική 1207Δ/18-11-94 2_31.zip
741 540/90 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠ.,ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΩΝ 6158/2560/94 Δυτική 1207Δ/18-11-94 2_31.zip
741Α   ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΕΖ/ΜΟΥ 6158/2560/94 Φατ/κα 1207Δ/18-11-94  
743 540/90 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠ.,ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΩΝ 6158/2560/94 Δυτική 1207Δ/18-11-94 2_31.zip
743   ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΕΖ/ΜΟΥ 6158/2560/94 Φατ/κα 1207Δ/18-11-94  
746   ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ 8972/3371/12-9-07 Δυτική 457ΑΑΠ/05-10-2007 12_154.zip
750 303/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΜΕΤ’ΘΕΣΗ ΔΙΌΔΟΥ. 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 750.jpg
751 302/95 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡ.,ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣ.ΑΚΑΛ. 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 751.zip
751   ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ 8908/93/544/9-3-94 Δυτική   16_751.zip
754 304/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  754.jpg
760   ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ (ΑΛΛΑΓΉ ΘΈΣΗΣ ΧΩΡ.ΣΤΑΘΜ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΈΔΩΝ) 13691/298/1-2-06   174Δ/3-3-06 11_141.zip
764 309/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ. 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 764.jpg
765 310/95 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 765.jpg
766 311/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ   Δυτική 1099Δ/17-9-96 766.jpg
766 685/96 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΥΠ’ΡΧ. ΔΡΌΜΟΥ ΩΣ ΠΕΖΟΔΡ/ΜΟΥ 1446/23-5-02 Δυτική 494Δ/17-6-02 6_89.zip
766   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  75308/27936/26-6-2015 Δυτικη 166 ΑΑΠ/17-8-2015  
767   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 75308/27936/26-6-2015 Δυτικη 166 ΑΑΠ/17-8-2015  
773 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94  1_7.zip
774 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 7,16
775 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94  16_773-779.zip
776 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 16_773-779.zip 
777 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 16_773-779.zip
778 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 16_773-779.zip
779 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 16_773-779.zip
780 359/92 ΑΝΑΔΙ’ΤΑΞΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΩΝ 4055/1389/14-6-94 Δυτική 679Δ/7-7-94 16_773-779.zip
782 209/93 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 9131/94/313/27-2-95 Δυτική 158Δ/21-3-95 1_18.zip
785   ΑΛΛΑΓΉ Σ.Δ.,ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ( Δ-V) 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  
785   ΑΛΛΑΓΉ Σ.Δ.,ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ( Δ-V) 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  
785 176/86 ΑΛΛΑΓΉ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΙΔ.ΟΕΚ 2458/6-3-87 Δυτική   4_64.zip
786 176/86 ΑΛΛΑΓΉ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΙΔ.ΟΕΚ 2458/6-3-87 Δυτική   4_64.zip
786Α   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3275/1030/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
786Β   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3275/1030/13-5-92   551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
787   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3275/1030/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
787 176/86 ΑΛΛΑΓΉ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΙΔ.ΟΕΚ 2458/6-3-87 Δυτική   4_64.zip
787     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
788 176/86 ΑΛΛΑΓΉ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΙΔ.ΟΕΚ 2458/6-3-87 Δυτική   4_64.zip
789     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
790     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
791   ΑΛΛΑΓΉ Σ.Δ.,ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ( Δ-V) 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  
794 350/92 ΑΠΟΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΜΗΜ.ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚ. 3908/1252/31-5-94   604Δ/21-6-94 1_6.zip
794A 350/92 ΑΠΟΔΈΣΜΕΥΣΗ ΤΜΗΜ.ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚ. 3908/1252/31-5-94   604Δ/21-6-94 1_6.zip
795     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
795 634/00 ΜΕΤΑΤ.Ρ.Γ.ΕΠΙ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΣΗΣ ΟΣΕ 9702/03/443/11-2-04 Δυτική 604Δ/21-6-94 177Δ/2-3-04 8_103.zip
796     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
796 882/99 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ,ΜΕΡΙΚΉ ΚΑΤ’ΡΓ.ΑΚΑΛ. 1337/15-5-01 2926/2-10-01 Δυτική 932Δ/6-11-01 μερικη ανακληση 4_69.zip
803     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
806 316/95 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΧ, ΚΑΤ’ΡΓ. ΕΣΩΤΕΡ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΟΤ. 7889/3662/1-11-06   151ΑΑΠ/5-12-06 12_152.zip
810     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
811     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
813     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
814 316/95 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 814.jpg
814 119/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤ.’ΡΘ.12 ΠΑΡ. 5 8927/2930/18-11-91 Δυτική 1Δ/14-1-92 SXEDIO.jpg
814     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
816   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3276/1029/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
816 313/95 ΚΑΤ’ΡΓ.ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 816.jpg
816   ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ ΑΠΌ 12Μ ΣΕ 4Μ 14218/293/1-2-06 Δυτική 174Δ/3-3-06 11_142.zip
818     2157/1165/29-4-94 Δυτική 581Δ/13-6-94  
819 317/95 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 819.jpg
820 523/96 ΚΈΝΤΡΟ ΜΑΖΙΚΟΎ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΓΠ/958/10-4-01 Δυτική 346Δ/11-5-01 4_68.zip
820 126/03 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 9090/03/442/11-2-04   177Δ/2-3-04 ot_820.zip
822 315/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 822.jpg
823   ΑΝΑΔ/ΧΗ ΟΙΚΟΔ.ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ/ΓΙΑ ΠΕΖ/ΜΟΥ 1929/21-3-08   134ΑΑΠ/10-4-08 13_161.zip
825 305/95 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΌΜΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 825.jpg
825 458/96 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΌΜΟΥ 4857/2093/13-8-97 Δυτική 789Δ/15-09-1997 4_54.zip
828 306/95 ΜΑΤΑΦ. ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ.,ΜΕΤ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 828.jpg
828   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ πρακτ.ΕΠΑΕ 115/6-3-02 Δυτική    sxedio_epae.tif
829 307/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 829.jpg
830 308/95 ΜΑΤΑΦΟΡ’ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛ. 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 830.jpg
837   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3274/1031/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
838   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 3274/1031/13-5-92 Δυτική 551Δ/5-6-92 SXEDIO.jpg
838 321/95 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 838.jpg
841 176/86 ΑΛΛΑΓΉ ΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΎΨΟΥΣ ΙΔ.ΟΕΚ 2458/6-3-87 Δυτική   4_64.zip
841   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 2367/1027/13-5-92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
841 132/01 ΕΥΘΥΓΡ’ΜΜΙΣΗ ΟΔΟΎ 1163/23-4-02, 2367/1027/13-5-92 Δυτική 432Δ/27-5-2002 6_87.zip
842   ΑΛΛΑΓΉ Σ.Δ.,ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ( Δ-V) 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  
842A 323/95 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 842a.jpg
842B 261/97 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΝΟΡΙΑΚΉΣ ΣΤΈΓΗΣ 2209/27-7-01 Δυτική 854Δ/11-10-01  5_80.zip
844 322/95 ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 844.jpg
845   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 2367/1027/13-5-92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
845 132/01 ΕΥΘΥΓΡ’ΜΜΙΣΗ ΟΔΟΎ 1163/23-4-02, 2367/1027/13-5-92 Δυτική 432Δ/27-5-2002 6_87.zip
845   ΑΛΛΑΓΉ Σ.Δ.,ΌΡΩΝ ΔΌΜΗΣΗΣ( Δ-V) 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96  
846   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.ΚΑΙ Κ’Λ.ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚ. ΑΟΕΚ 2367/1027/13-5-92 Δυτική 550Δ/5-6-92  
848 583/95 ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΣΤΟ 14Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. 6614/2597/15-10-96 1905 1320Δ/12-11-1996 848.jpg
862 527/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ. 2563/2042/8-9-92 Δυτική 977Δ/25-09-1992 ot_862.zip
872 919/99 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 1336/15-5-01 Βόρεια 415Δ/5-6-01 4_70.zip
873 448/07 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ.6006/09/17-6-09   355ΑΑΠ/24-7-2009 14_170.zip
885     2585/1531/18-6-96 Δυτική    
898 585/03 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΣΤΟ’Σ 9452/3681/3/11-04 Δυτική 1087Δ/24-11-2004 SXEDIO_na.tif
902 364/04 ΑΛΛΑΓΉ ΘΈΣΗΣ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΑΥΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΜΠΛΕ) 4313/1494/27-4-05 Δυτική 583Δ/01-6-2005 9_122.zip
925 157/97 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ Κ.Χ. (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΧ ΑΠΌ ΤΟ ΟΤ.587 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΧ ΣΤΟ ΟΤ.925) 5237/1782/3-6-04 1905 533Δ/23-6-04 8_109.zip
928   ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦ 933/11 ΤΡΙΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 309438/5154/12-12-2017 ΔΥΤΙΚΗ 302ΑΑΠ/29-12-2017  
941 320/95 Ο.Γ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΒΑΦΤΕΊ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 941,942.jpg
942 320/95 Ο.Γ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΒΑΦΤΕΊ 6615/2182/27-8-96 Δυτική 1099Δ/17-9-96 941,942.jpg
960 382/09 ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 7791/19-11-10   560ΑΑΠ/28-12-2010 15_181.zip
962 369/92 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜ. ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 9703/93/105/21-1-94 Δυτική 203Δ/2-3-94 ot_962.zip
966 145/03 ΧΑΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤ.ΟΙΚΟΠ. ΣΕ Κ.Χ. 9093/03/556/20-2-04 Δυτική 203Δ/5-3-2004 ot_966.zip
969 143/01 ΜΕΤ’ΘΕΣΗ ΠΑΡΌΔΙΑΣ ΣΤΟ’Σ 2211/27-7-01 Δυτική 679Δ/22-8-01 4_72.zip
969 448/07 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ.6006/09/17-6-09   355ΑΑΠ/24-7-2009 14_170.zip
980 264/96 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 8642/2697/15-10-96 Δυτική 1278Δ/1-11-96 3_44.zip
983 448/07 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ.6006/09/17-6-09   355ΑΑΠ/24-7-2009 14_170.zip
990 448/07 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ.6006/09/17-6-09   355ΑΑΠ/24-7-2009 14_170.zip
996           8_104.zip
1000 268/98 Ο.Γ.ΣΕ Κ.Χ.ΚΑΙ ΤΜΉΜΑ ΑΚΑΛ.ΣΕ ΠΡΑΣΙ’ 3088/22-10-01 Βόρεια 925Δ/1-11-01 5_76.zip
1001 186/97 ΧΑΡ/ΜΟΣ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ ΣΕ ΧΏΡΟ ΠΡΑΣΊΝΟΥ 3413/26-11-01 Βόρεια 1086Δ/24-12-2001 5_81.zip
1013 2229/04 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.(1013α) ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΡΟΠ.ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡ.ΑΚΑΛΥΠΤ.ΧΩΡΟΥ 7882/3440/4-10-06   91ΑΑΠ/7-11-06 12_149.zip
1015 527/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟ’Σ 32/3149/8-1-93 Βόρεια 546Δ/17-5-93 SXEDIO.jpg
1021 294/96 XΑΡ/ΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΣΕ Β ΚΑΠΗ 4860/2179/21-8-97 Βόρεια 801Δ/17-9-97 4_58.zip
1024 116/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΤΟ’Σ 9158/2298/22-11-91 Βόρεια 1Δ/14-1-92  
1025 227/93 ΜΕΊΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ .ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 7502/2737/94 Βόρεια 1319Δ/21-12-94 ot_1025.zip
1025 227/93 ΜΕΊΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ .ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 13261/1301/19-4-06 Βόρεια 568Δ/6-7-06 11_146.zip
1026 362/92 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΔΡΌΜΟΥ 1602/1627/6-7-95 Βόρεια 565Δ/31-7-1995 2_25.zip
1027 207/93 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛ.,ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΠΕΖ. 6621/2698/15-10-96 Βόρεια 1296Δ/11-11-96 3_45.zip
1028 207/93 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛ.,ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΠΕΖ. 6621/2698/15-10-96 Βόρεια 1296Δ/11-11-96 3_45.zip
1031 362/92 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΔΡΌΜΟΥ 1602/1627/6-7-95 Βόρεια 565Δ/31-7-1995 2_25.zip
1031 135/06 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. 580/07/240/23-1-07 Βόρεια 49ΑΑΠ/9-2-07 12_153.zip
1036   ΜΕΊΩΣΗ ΕΣ.ΑΚΑΛ. 9156/3000/22-11-91 Βόρεια   16_1036.zip
1069 097/04 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ο.Γ. ΕΠΊ ΟΡΊΟΥ ΙΔΙΟΚΤ. 12170/248/21-1-05 Βόρεια 130Δ/7-2-05 9_116.zip
1070   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ-Ο.Γ. ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΔΡΌΜΟΥ,ΜΑΤΑΦΟΡ’ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ 1294/674/30-4-06 Βόρεια 387Δ/5-5-06 11_143.zip
1070A   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ-Ο.Γ. ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΔΡΌΜΟΥ,ΜΑΤΑΦΟΡ’ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ 1294/674/30-4-06 Βόρεια 387Δ/5-5-06 11_143.zip
1070Α   Δεν αλαζει η αρχική τροποποίηση 3047/15 AΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ       
1071   ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ Ρ-Ο.Γ. ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΔΡΌΜΟΥ,ΜΑΤΑΦΟΡ’ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ 1294/674/30-4-06 Βόρεια 387Δ/5-5-06 11_143.zip
1071   Δεν αλαζει η αρχική τροποποίηση 3047/15 AΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ       
1074 30002/17-4-2014 ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  καθορισμό κόκκινου περιγράμματος στη Β.Δ. άκρη  του Κ.Χ., ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής οικίσκου (τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής) μεγίστου
εμβαδού 38,99 τ.μ. στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Καλυβίων 
30002/17-4-2014  ΒΟΡΕΙΑ 143ΑΑΠ/5-5-2014  
1075 324/04 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣ.ΑΚΑΛ. 7086/2701/2-8-05 Βόρεια 938Δ/2-9-05  SXEDIO.jpg
1078 527/97 ΚΤΕΛ 621/24-6-99 , ΓΓΠ 1894/22-8-00 Βόρεια 564Δ/11-9-00  4_66.zip
1080 160/01 ΑΠΑΔΈΣΜΕΥΣΗ ΧΏΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛ. 1814/25-6-02 Βόρεια 726Δ/28-8-2002 6_91.zip
1080 367/06 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΩΝ,ΔΙΑΝ.ΔΡΟΜΟΥ 10800/17-6-08 Βόρεια 62Δ/19-2-08 13_164.zip
1081 169/04 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ 4329/2509/22-7-05 Βόρεια 937Δ/2-9-05 10_128.zip
1082 300/10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Κ) 9355/10/28-12-10 (9255) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΒΟΡ.ΣΥΝ 622ΑΑΠ/31-12-10 ot_1082_1085.zip 
1083 300/10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Κ) 9355/10/28-12-10 (9255) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΒΟΡ.ΣΥΝ 622ΑΑΠ/31-12-10 ot_1082_1085.zip
1084 300/10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Κ) 9355/10/28-12-10 (9255) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΒΟΡ.ΣΥΝ 622ΑΑΠ/31-12-10 ot_1082_1085.zip 
1085 300/10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Κ) 9355/10/28-12-10 (9255) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΒΟΡ.ΣΥΝ 622ΑΑΠ/31-12-10 ot_1082_1085.zip 
1086 56373/30-7-2014 ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας και Ασπροχώματος είναι επιβεβλημένες από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 56373/30-7-2014 ΒΟΡΕΙΑ 269ΑΑΠ/25-8-2014  
1087 346/07 ΜΕΊΩΣΕ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 1928/17-2-09 Βόρεια 146ΑΑΠ/7-4-09 14_167.zip
1091 180/97 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 1161/23-4-02 Βόρεια 424Δ/23-5-2002  6_86.zip
1091   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΣΤΟ’Σ 4329/2509/22-7-05 Βόρεια    
1095 56373/30-7-2014 ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας και Ασπροχώματος είναι επιβεβλημένες από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 56373/30-7-2014 ΒΟΡΕΙΑ 269ΑΑΠ/25-8-2014  
1098 72/01 ΑΠΑΔΈΣΜ. ΧΏΡΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝ.ΛΥΚ., ΑΎΞ.Σ.Δ. 2207/27-7-01 Βόρεια 841Δ/10-10-01 4_74.zip
1098   ΑΥΞΗΣΗ ΣΔ (ΑΠΌ 0.4 ΣΕ 0.6) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 7084/2698/2-8-05   938Δ/2-9-05 ot_1406_1098.zip 
1099 352/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Κ.Χ.,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΝΈΟΥ ΔΡΌΜΟΥ 37/3145/8-1-93 Βόρεια 546Δ/17-5-93 SXEDIO.jpg
1100 352/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ Κ.Χ.,ΔΗΜΙΟΥΡ.ΝΈΟΥ ΔΡΌΜΟΥ 37/3145/8-1-93 Βόρεια 546Δ/17-5-93 SXEDIO.jpg
1117 613/07 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΑΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (ΚΧ) 6268/3-9-09   442ΑΑΠ/16-9-2009 14_171.zip
1118   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ ΑΠΌ 7-10-02 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΕ     ot_1118.zip
1129   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ πρακτ.ΕΠΑΕ 40/14-2-01 Βόρεια    
1133   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ πρακτ.ΕΠΑΕ 290/5-11-98 Βορεια    
1137 29/4/2013 ΑΛΛΑΓΉ ΘΈΣΗΣ Κ.Χ. 7073/2699/2-8-05 Βορεια 937Δ/2-9-05 10_127.zip
1145 169/04 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ & ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΟΓ) 12172/04/21-1-05 Βόρεια 130Δ/07-02-2005 ot_1145.zip
1146   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΑΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ οικ.59040/4-8-2014   274ΑΑΠ/25-8-2014  
1150   ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ οικ 276878/4698/30-10-2017     264 ΑΑΠ/17-11-2017  ΑΔΑ:7Φ297Λ1-Γ9Ε  
1156   ΑΡΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ οικ 276878/4698/30-10-2017     264 ΑΑΠ/17-11-2017  ΑΔΑ:7Φ297Λ1-Γ9Ε  
1165 149/01 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΑΡΌΔΙΑΣ ΣΤΟ’Σ 39/9-1-02 Βόρεια 200Δ/14-3-2002 5_83.zip
1165 185/97 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13256/4480/12-12-05 Βόρεια 21Δ/20-1-06 10_134.zip
1166 185/97 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 13256/4480/12-12-05 Βόρεια 21Δ/20-1-06 10_134.zip
1169 392/05 ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 8973/3781/09-10-07 ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ 493ΑΑΠ/14-11-07 ot_1169_72.zip
1170 392/05 ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 8973/3781/09-10-07 ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ 493ΑΑΠ/14-11-07 ot_1169_72.zip
1171 928/10 ΤΡΟΠ. Ρ.Σ. 7785/19-11-10 Βόρεια 620ΑΑΠ/31-12-2010 ot_1169_72.zip
1172 392/05 ΑΡΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 8973/3781/09-10-07 ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ 493ΑΑΠ/14-11-07 ot_1169_72.zip
1174 928/10 ΤΡΟΠ. Ρ.Σ. 7785/19-11-10 Βόρεια 620ΑΑΠ/31-12-2010  15_180.zip
1176 833/00 ΜΕΤΑΤ.ΟΡΙΟΥ Ρ.Σ.ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΔΡΟΜ. 9089/2976/10-11-03 Βόρεια 1395Δ/19-2-2003 7_102.zip
1177   τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας και Ασπροχώματος είναι επιβεβλημένες από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 56373/30-7-2014   269ΑΑΠ/25-8-2014  
1178   τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας και Ασπροχώματος είναι επιβεβλημένες από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 56373/30-7-2014   269ΑΑΠ/25-8-2014  
1179   τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας και Ασπροχώματος είναι επιβεβλημένες από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών − Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος − Τρίπολη − Καλαμάτα 56373/30-7-2014   269ΑΑΠ/25-8-2014  
1183   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 153870/2494/29-6-2017   153ΑΑΠ /12-7-2017  
1190     οικ 229976/4220/7-9-2016   211ΑΑΠ/26-10-2016  
1193 142/01 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 2214/27-7-01 Βόρεια 824Δ/5-10-01 ot_1193.zip
1193 191/98 (161/01) ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙ’Σ 2215/27-7-01 Βόρεια 680Δ/22-8-2001 4_71.zip
1193     ΟΙΚ59043/4-8-2014   271ΑΑΠ/25-8-2014  
1196   ΤΥΦΛΌ ΟΙΚΌΠΕΔΟ ΧΡΟΝΌΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣ.   Ανατολική 537Δ/2-6-92  
1203 527/91 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.-ΣΤΟ’Σ 9566/92/3150/8-1-93 Ανατολ. 546Δ/17-5-93 SXEDIO.jpg
1205 218/93 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 1599/789/18-4-95 Ανατολ. 331Δ/16-5-95 2_21.zip
1207 348/03 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ Ο.Γ.ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤ. 6357/3223/28-9-04 Ανατολ. 931Δ/19-10-04 9_118.zip
1218     ΟΙΚ59043/4-8-2014   271ΑΑΠ/25-8-2014  
1222 393/05 ΔΗΜΙΟΥΡ. ΠΕΖ/ΜΟΥ,ΜΕΤ’ΘΕΣΗ ΣΤΟ’Σ- ΑΚΑΛΎΠ. ΧΑΡ/ΣΜΌΣ ΤΥΦΛΟΎ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ 13335/4506/22-12-05   37Δ/30-1-06 10_137.zip
1226         205Δ/5-3-96  
1227   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ 277/21-5-90 (ΕΠΑΕ)      
1243 485/2012 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΠΌ ''ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ'' ΣΕ ''ΧΩΡΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΩΡΟΥ Κ.Χ. - Ρ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ''ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ'' ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΤ.1243. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 64886/2013/24-1-2014 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 36ΑΑΠ/4-2-14 ot_1243.zip
1247   ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΔΡΌΜΟΥ 8669/96/100/14-1-97 Ανατολ. 151Δ/28-02-1997 3_50.zip
1247   ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ.ΣΤΟ’ΣΣΕ ΔΊΟΔΟ 148/12-7-00 πρακτ.ΕΠΑΕ 732/17-1-07 πρακ.ΕΠΑΕ Ανατολική   ot_1247.zip
1247   ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΉΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠ.ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΑΥΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΌ 0.4 ΣΕ 0.6 14062/704/12-3-08 Ανατολική 144ΑΑΔ/15-4-08 13_160.zip
1248   ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΔΡΌΜΟΥ 8669/96/100/14-1-97 Ανατολ. 151Δ/28-02-1997 3_50.zip
1262 492/01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Χ. ΑΠΌ ΤΟ ΟΤ.1263 ΣΤΟ ΟΤ.1262 5145/2734/16-10-03 Ανατολ. 1208Δ/13-11-03 7_100.zip
1263 492/01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Χ. ΑΠΌ ΤΟ ΟΤ.1263 ΣΤΟ ΟΤ.1262 5145/2734/16-10-03 Ανατολ. 1208Δ/13-11-03 7_100.zip
1263 363/92 524/96 ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κ.Χ.   Ανατολ.    
1265 134/06 ΜΕΊΩΣΗ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 14063/342/5-2-08 Ανατολ. 84ΑΑΠ/3-3-08 13_157.zip
1268 293/05 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΑΚΑΛ. ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΉ Ο.Γ. 13258/46/3-1-06 Ανατολ. 39Δ/30-1-06 SXEDIO.jpg
1268      29990/17-6-2014   313ΑΑΠ/3-10-2014  
1272   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΚΑΛ.& ΔΙΟΔΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 6905/2411/11-10-95 Ανατολ. 880Δ/01-11-1995 2_29.zip
1275 41/01 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 4.5Μ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 2962/1397/6-5-04 Ανατολ. 443Δ/27-5-2004 8_108.zip
1288 403/04 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙ’Σ 7078/2915/1-9-05 Ανατολ   10_129.zip
1290Α  345/92 135/08 ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΤΜΉΜ. ΕΣΩΤΕΡ.ΑΚΑΛ., ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 4Μ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΟΤ.(ΟΤ.1290Β) 10526/3663/20-10-05 Ανατολ. 1199Δ/10-11-05 10_131.zip
1294 135/08 ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΤΜΉΜ. ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΊΟΥ-ΧΏΡΟΥ ΑΘΛΟΠ. ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑ-ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.,ΔΙΑΠΛ/ΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ 2192/5-5-09 Ανατολ. 227AAΠ/20-5-09 14_169.zip
1296     ΟΙΚ 229808/4216/7-9-2016   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1296      59991/30-9-2014   327ΑΑΠ/16-10-2014  
1296 135/08 ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΤΜΉΜ. ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΊΟΥ-ΧΏΡΟΥ ΑΘΛΟΠ. ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΕΣΤΊΑ-ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ.,ΔΙΑΠΛ/ΣΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ 2192/5-5-09 Ανατολ. 227AAΠ/20-5-09 14_169.zip
1301     ΟΙΚ 59043/4-8-2014   271 ΑΑΠ/25-8-2014  
1315     ΟΙΚ 229808/4216/7-9-2016,   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1315     229816/4217/7-9-2016   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1316 617/08 ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΟΔΟ 12453/30-12-08   30ΑΑΠ/03-02-10 14_176.zip
1320 172/02 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 2967/1396/6-5-04 Ανατολ 437Δ/26-5-2004 8_107.zip
1322 339/92 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ-ΑΛΛΑΓΉ ΠΛΑΤΕΊΑΣ 8629/95/17-1-96 Ανατολ. 165Δ/22-2-96 2_34.zip
1322     229816/4217/7-9-2016   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1323     229816/4217/7-9-2017   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1324     229816/4217/7-9-2018   207ΑΑΠ/13-10-2016  
1349 143/97 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ 2 ΠΕΖ/ΜΩΝ ΜΕ ΠΡΑΣΙΈΣ 41/9-1-02 Α.Παρ. 43Δ/30-1-02 5_79.zip
1350   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΕΣΩΤ.ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ, ΔΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΑΣ 7886/3389/4-10-06 Α.Παρ. 91ΑΑΠ/7-11-06 12_150.zip
1352     9446/3255/23-12-97   1167Δ/31-12-97  
1352 142/97 ΑΠΟΔ/ΣΗ ΧΏΡΟΥ ΣΤΑΔΊΟΥ,ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. 9446/3255/23-12-97 Αν. Παρ. 1167Δ/31-12-97 4_61.zip
1355   ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 3320/17-11-03   1317Δ/4-12-03 7_101.zip
1366 116/91 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΥ 8712/2864/11-11-91 Α.Παρ. 881Δ/28-11-91 SXEDIO.jpg
1376 539/91 ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΠΛ’ΤΟΣ 5474/1772/1-8-91 Α.Παρ. 572Δ/7-8-91 SXEDIO.jpg
1378 338/97 ΧΑΡ/ΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΎ ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΊΟΥ 711/531/5-3-98   229Δ/9-4-98 4_60.zip
1378 394/05 ΑΎΞΗΣΗ ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ 0,6 ΣΕ 0,7 13262/25-1-06   135Δ/13-2-06 11_140.zip
1383   ΚΑΤ’ΡΓΗΣΗ ΣΤΟ’Σ 8969/3534/25-9-07 Αν. Παρ. 486ΑΑΠ/6-11-07 12_155.zip
1391 222/93 ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ Ο.Γ.   Α.Παρ. 760Δ/17-9-01 5_77.zip
1392 222/93 ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ Ο.Γ.   Α.Παρ. 760Δ/17-9-01 5_77.zip
1395 119/91 ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΟΡΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΌΡΩΝ ΔΟΜΗΣ. 9152/3004/22-11-91 Ανατ. Συν.   16_1395.zip
1402   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΟΔΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33, ΘΕΜΑ 248 / 1-6-05 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΕ http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6dxiWmYHFUbmCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsDxgX4o4trxcYGQvLOoqVpGCVes65P1uCXVBJhnQXBBM.   ot_1402.zip
1406 82/00 ΑΠΟΧ/ΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ. ΑΠΌ 0.4 ΣΕ 0.6 2212/27-7-01 Ανατολ. 836Δ/5-10-01 4_75.zip
1406   ΑΥΞΗΣΗ ΣΔ (ΑΠΌ 0.4 ΣΕ 0.6) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 7084/2698/2-8-05   938Δ/2-9-05 ot_1406_1098.zip
1424   ΜΕΊΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ ΧΏΡΟΥ 5087/1326/30-5-96 Γιαν/κα 656Δ/25-6-1996 3_42.zip
1426 (204/93) 431/01 ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΔΙΟΔΟΥ 554/686/27-2-03 Γιαν/κα   7_95.zip
1426   ΜΕΤΑΦΟΡ’ ΔΙΟΔΟΥ πρακ.ΕΠΑΕ 54 ΘΕΜΑ 479/15-9-05 Γιαν/κα   ot_1426.zip
1428 431/01 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΔΙΌΔΟΥ 554/686/27-2-03 Γιαν/κα 287Δ/28-3-2003 ot_1428.zip
1428 71/01 ΜΕΊΩΣΗ ΕΣ. ΑΚΑΛ./ΜΕΤΑΤΡ.ΔΙΟΔ.ΣΕ ΣΤΟΑ 5141/2092/21-7-03 Γιαν/κα 287Δ/28-3-2003 7_97.zip
1440 135/01 ΧΑΡ/ΜΟΣ ΟΙΚΟΠΈΔΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΉ ΧΑΡ’ 1447/23-5-02 Γιαν/κα # 494Δ/17-6-02 ot_1440.zip
1443 588/03 ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΔΙΌΔΟΥ 9453/3812/10-11-04 Γιαν/κα # 1087Δ/24-11-2004  9_113.zip
1459   METATOΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜ/ΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ  299649/5434/2016/26-01-2017   25 ΑΑΠ/10-2-2017  
1463   ΑΎΞΗΣΗ Σ.Δ 9702/93/107/21-1-94   162Δ/18-2-94 1_1.zip
1465     ΟΙΚ59045/4-8-2014   274ΑΑΠ/25-8-2014  
1468 481/05 ΔΙ’ΝΟΙΞΗ ΠΕΖ/ΜΟΥ 10798/425/14-2-08   120ΑΑΠ/4-4-08 13_158.zip
1472     ΟΙΚ59046/4-8-2014   269ΑΑΠ/25-8-2014  
1477 462/92 . ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΓΡΑΜΜΉ ΑΚΑΛΎΠΤΟΥ 8480/1292/19-4-06 Γιαν/κα 441Δ/24-5-2006  11_145.zip
1479 98/06 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 9899/9-12-09   01ΑΑΠ/13-1-10 14_175.zip