ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Έκδοση 1/18-7-2018
Ο.Τ. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦ. ΝΟΜΑΡΧΗ Η΄ΠΕΡΙΦΕΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΚ ΦΑΚΕΛΟΣ
117 353/2013 α)αποχαρακτηρισμός εκκλησίας  σε ΚΧ - πλατεία                                                          β) δημιουργια ΟΓ ΟΙΚ 279188/4745/31-10-2017   274ΑΑΠ/23-11-2017  
207 466/2013 κατάργηση τμήματος ΟΤ 208 , μετατροπή ΡΓ ,μειωση ΚΧ, μετατόπηση πεζοδρομου ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
208Α 466/2013 κατάργηση τμήματος ΟΤ 208 , μετατροπή ΡΓ ,μειωση ΚΧ, μετατόπηση πεζοδρομου ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
240 545/2011 Μετατόπιση ΡΓ και ΟΓ 64883/25-11-2013   447AAΠ/12-12-2013  
280 466/2013 Μετατόπιση ΡΓ ,μειωση χωρου πλατείας ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
281 466/2013 διευρυνση πλάτος οδου ,μετατοπιση ΟΓ,ΡΓ και αύξηση ΚΧ  ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
282 466/2013 μετατόπιση ΡΓ, μειωση χώρου Κοινοχρηστης Πλατείας ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
282Α 466/2013 μετατόπιση ΡΓ, μειωση χώρου Κοινοχρηστης Πλατείας ΟΙΚ 61255/12-08-2014   283ΑΑΠ/1-9-2014  
283 466/2013 διευρυνση πλάτος οδου ,μετατοπιση ΟΓ,ΡΓ και αύξηση ΚΧ  ΟΙΚ 61255/12-08-2024   283ΑΑΠ/1-9-2014  
293 466/2013 διευρυνση πλάτος οδου ,μετατοπιση ΟΓ,ΡΓ και αύξηση ΚΧ  ΟΙΚ 61255/12-08-2024   283ΑΑΠ/1-9-2014  
294 466/2013 διευρυνση πλάτος οδου ,μετατοπιση ΟΓ,ΡΓ και αύξηση ΚΧ  ΟΙΚ 61255/12-08-2024   283ΑΑΠ/1-9-2014