Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Νοε 2018

30 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή

Ο  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθειαμε τίτλο...

Προμήθεια ειδών ρομποτικής για ΚΔΑΠ

 Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ρομποτικής για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας ειδών ρομποτικής έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 44202/2018

...

27 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ».

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ

...

23 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας»,

...

22 Νοεμβρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : Δ/ντή
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ 99
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24134
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360872
FAX: 2721360708

...

Δημοπρασία για το "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν

...

Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων" με Κ.Α: 35.7425.10 προϋπολογισμού 6.993,60 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 22/2018.

Η

...

21 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια Υλικών & Εξαρτημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 59.990,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ανά είδος υλικού, προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  και τους όρους της παρούσας...

Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Εργασίες Συντήρησης Χλοοταπήτων Γηπέδων κ Αθλητικών Χώρων για το έτος 2019"

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης - εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα,...

19 Νοεμβρίου 2018

Έργο: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ.Πηγών

Το Κληροδότημα Γρ. Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλo: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr