Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Απρ 2017

28 Απριλίου 2017

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις...

27 Απριλίου 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος που θα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση στο χώρο του αντλιοστασίου, δηλαδή με τη βάση και το κόμπλερ του και πλήρως ευθυγραμμισμένο με ενδεικτική ζητούμενη απόδοση 25m3/h σε μανομετρικό...

26 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7326.24– εγκεκρ. πίστωση

...

25 Απριλίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΘΟΥΡΙΑΣ (2017)»

Ο Δήμαρχος  Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου

...

24 Απριλίου 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό για το έτος 2017

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.105,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
·  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/5/2017...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος της Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύττει ότι:
εκτίθεται σε

...

20 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη με α.α. 44/2017, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α.

...

13 Απριλίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλήν Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr