Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Σεπ 2016

30 Σεπτεμβρίου 2016

Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών έτους 2016-2017

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης -εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους

...

28 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών  με τους ίδιους της Α.Ο.Ε 338/2016 καθώς και την Α.Δ.Σ. 307/2016 για την:
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ
...

27 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07/09/2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 07/09/2016

Συμπληρωματικά της υπ. αρ. πρωτ. 41304/23-09-2016 ανακοίνωσης (ορθή επανάληψη 26-09-2016) που αφορά τα έξι (6) έργα αποκατάστασης βλαβών από τη θεομηνία της 07/09/2016 σας

...

26 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (μανδρότοιχοι κλπ.) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016) αρ. πρωτ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΛΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016) αρ. πρωτ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, Τ.Κ.ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, Τ.Κ.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ.ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ, Τ.Κ.ΛΑΔΑ, Τ.Κ.ΝΕΔΟΥΣΑΣ, Τ.Κ.ΠΗΓΩΝ, Τ.Κ.ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ.ΒΕΡΓΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016)  υπ. αρ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016) αρ. πρωτ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016) - αρ. πρωτ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7/9/2016»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-9-2016) - αρ. πρωτ. 41304/23-9-2016

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της

...

23 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εργασία "Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων"

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την εργασία με τίτλο: 

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr