Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση 6ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 27/04/2015
Πρόσκληση 5ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 6/04/2015
Πρόσκληση 4ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 16/03/2015
Πρόσκληση 3ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 25/02/2015
Πρόσκληση 2ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10/02/2015
Ματαίωση της ορισθείσας, για τις 4/2/2015, υπ' αριθμ. 2/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση 2ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 4/02/2015
Πρόσκληση 1ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 13/01/2015
Πρόσκληση 17ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29/12/2014
Πρόσκληση 16ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 16/12/2014
Πρόσκληση 15ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 25/11/2014
Πρόσκληση 14ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 4/11/2014
Πρόσκληση 13ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 20/10/2014
Πρόσκληση 12ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 23/9/2014
Πρόσκληση 11ης/2014, Κατεπείγουσας, Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 21/8/2014
Πρόσκληση 10ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 19/8/2014
Πρόσκληση 9ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29/7/2014
Πρόσκληση 8ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 8/7/2014
Πρόσκληση 8ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 1/7/2014
Πρόσκληση 7ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17/6/2014
Πρόσκληση 6ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 28/5/2014
Πρόσκληση 5ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 15/4/2014
Πρόσκληση 4ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 18/3/2014
Πρόσκληση 3ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 25/2/2014
Πρόσκληση 2ης/2014 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 4/2/2014

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr