Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση 14ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 2/12/2016
Πρόσκληση 13ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 7/11/2016
Πρόσκληση 12ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 12/10/2016
Πρόσκληση 11ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 08/09/2016
Πρόσκληση 10ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10/08/2016
Πρόσκληση 9ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 20/07/2016
Πρόσκληση 8ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 22/06/2016
Πρόσκληση 7ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 15/06/2016
Πρόσκληση 6ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 18/05/2016
Πρόσκληση 5ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 20/4/2016
Πρόσκληση 4ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 16/3/2016
Πρόσκληση 3ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29/2/2016
Πρόσκληση 2ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10/2/2016
Πρόσκληση 1ης/2016 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 27/1/2016
Πρόσκληση 17ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29/12/2015
Πρόσκληση 16ης/2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17/12/2015
Πρόσκληση 15ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 16/12/2015
Πρόσκληση 14ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 18/11/2015
Πρόσκληση 13ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 27/10/2015
Πρόσκληση 12ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 12/10/2015
Πρόσκληση 11ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 26/8/2015
Πρόσκληση 10ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 22/7/2015
Πρόσκληση 9ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 24/6/2015
Πρόσκληση 8ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 3/6/2015
Πρόσκληση 7ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 12/05/2015

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr