Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων, Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Εργασίες Συντήρησης Χλοοταπήτων Γηπέδων Ποδοσφαίρου και Αθλητικών Χώρων για το έτος 2019"  με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης - εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Εθν. Σταδίου 13-31, στις 14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  διεξαγωγής διαγωνισμών.

Τη διακήρυξη του εν λόγω  διαγωνισμού, μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr