Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της ανάθεσης μετά απο διαπραγμάτευση για την προμήθεια Laptop

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για την προμήθεια υπολογιστών (για τα είδη με α/α 2 και 3 του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτης) για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ Καλαμάτας.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα εντός πέντε ημερών απο την 11-10-2018, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» απευθείας προς το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ειδών που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την πρόσκληση εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr