Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

με προϋπολογισμό 187.155,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 1-8-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99  2ος όροφος ή με κατάθεσή των προσφορών  στο πρωτόκολλο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Δήμος Καλαμάτας, Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθηνών 99, ΤΚ 24134 Καλαμάτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Καλαμάτας  οδός Μιαούλη  30, μέχρι και 27-7-2017, ημέρα Πέμπτη 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210 24362, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Βασιλική Λυμπεροπούλου – Γαζούλη και Λύγουρης Δημήτριος

.

Φαξ για αποστολή αιτήσεων 2721022493 (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Καλαμάτας)

Την περίληψη διακήρυξης  &   τη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Την μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Το ΤΕΥΔ σε word

Το ΤΕΥΔ σε pdf

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr