Επαναδημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

 

Προκηρύσσει συνοπτικό επαναδημοπρατούμενο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών», προϋπολογισμού 73.990,80 ευρώ με το ΦΠΑ.».

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την 19 / 07 / 2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και ή ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά την λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακηρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr