Δημοπρασία για παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στάσεις συγκοινωνιών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχείο Καλαμάτας (αίθουσα 2.13), οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων (σε πλαίσια) επί δέκα εννέα (19) στάσεων των αστικών συγκοινωνιών Καλαμάτας και τυχόν νέων πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν (σε περίπτωση μετατόπισης ή δημιουργίας νέων στάσεων). Το δικαίωμα χρήσης αφορά στα πλαίσια των στεγάστρων των στάσεων αναμονής των επιβατών στις λεωφορειακές γραμμές των αστικών συγκοινωνιών Καλαμάτας και τα τυχόν νέα που θα τοποθετηθούν.

Την περίληψη διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ και τη διακήρυξη εδώ.

Κατώτατο ετήσιο όριο για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των Χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr